Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont gzymsu oraz stropu z naprawą nadproża, budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont gzymsu oraz stropu z naprawą nadproża, budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄDCA Sp. z o.o.
ul. Szybka 3B/ lok. 2, 3
50-421 Wrocław
tel. 71/342-00-21 wew. 22
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 1000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-10-17 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„ZARZĄDCA” Spółka z o.o. jako zarządzająca budynkiem mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 75 we Wrocławiu, ponownie ogłasza postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy na remont gzymsu oraz stropu z naprawą nadproża, budynku mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 75 we Wrocławiu .

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert.

Zakres prac został określony w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, stanowiących załączniki do ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać nazwę firmy wraz z informacją o firmie składającej ofertę, koszt ofertowy brutto na wykonanie zadania oraz określenie okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty (nie krótszy niż 60 m-cy).

Termin rozpoczęcia robót: 20 październik 2016r.

Termin zakończenia robót: 15 grudzień 2016r.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do ogłoszenia .

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualne dokumenty rejestracyjne działalność firmy.

 2. Oświadczenia zawarte w zbiorczym zestawieniu oświadczeń załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 3. Oświadczenie kierownika budowy załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z kserokopią

uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Wykaz wykonanych robót odpowiadających w charakterze pracom, zawartych w ogłoszeniu załącznik nr 5 do ogłoszenia wraz z ewentualnymi referencjami.

 2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC dla firmy.

 4. Kosztorysy ofertowe (szczegółowe) zgodne z załączonymi przedmiarami robót.

 5. Dowód wpłaty wadium w wysokości 1000,- zł., dokonanej na konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej: 65 1020 5226 0000 6802 0385 7273 z dopiskiem „Wadium - remont gzymsu i stropu z naprawą nadproża budynku Traugutta 75”

Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja przetargowa niezbędna do sporządzenia oferty jest dostępna w Dziale Technicznym Spółki „ZARZĄDCA” przy ul Szybkiej 3B/2 i 3 we Wrocławiu, oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wroc.pl.

Oferty należy składać w terminie do 17.10.2016 roku do godziny 14ºº w sekretariacie Spółki „ZARZĄDCA” ul . Szybkiej 3B/2 i 3 we Wrocławiu w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową, z adnotacją „Postępowanie przetargowe na remont gzymsu oraz stropu z naprawą nadproża budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Traugutta 75”.

Oferent powinien bezwzględnie zapoznać się z terenem i obiektem oraz jego otoczeniem, na którym będą wykonywane prace remontowe i nie wnosi żadnych uwag z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi oferentami, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 71/342-00-21 wew. 22.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.