Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie prac remontowych dachu nad salą gimnastyczną, wymiana orynnowania budynku...

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych dachu nad salą gimnastyczną, wymiana orynnowania budynku dydaktycznego, montaż śniegołapów na dachu oraz zamontowanie kratek wentylacyjnych na kominach

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gimnazjum im. P. Włodkowica w Brudzeniu Dużym
ul. Szkolna 15
09-414 Brudzeń Duży

Osoba do kontaktu:
Mariola Kłos, tel. 24 260 40 89
e-mail: gimbrudz@op.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brudzeń Duży
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac remontowych dachu nad salą gimnastyczną, wymianie orynnowania budynku dydaktycznego, montażu śniegołapów na dachu budynku dydaktycznego oraz zamontowaniu kratek wentylacyjnych na kominach.  

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- blacha płaska ocynkowana – 27 arkuszy 

- cyna – 5 kg 

- blacha płaska połysk – 15 arkuszy 

- śniegołapy – płotki przeciwśniegowe 

- kratki wentylacyjne – 140 sztuk 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2016 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

       Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien dokonać oględzin miejsca robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gimbrudz@op.pl, faksem na nr: 24 204089, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym, ul Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży do dnia 17.10.2016 r. do godziny 1000 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia      z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2.Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17.10.2016 r. po godz. 1000, a wynik  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godzinie 12:00 w siedzibie gimnazjum oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym pod adresem www. ug_brudzen@interia.pl 

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ug_brudzen@interia.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1 - Cena 90% 

2 – Czas wykonania usługi 5% 

       3 – Czas gwarancji na wykonaną usługę 5% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ug_brudzen@interia.pl 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kłos pod numerem telefonu 24 260 40 89 oraz adresem email: gimbrudz@op.pl

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.