Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAKUP ZŁĄCZEK i WĘŻY DO KLIMATYZACJI FIRMY MANULI

Przedmiot:

ZAKUP ZŁĄCZEK i WĘŻY DO KLIMATYZACJI FIRMY MANULI

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Zespół Obrotu Częściami Zamiennymi do Maszyn Górniczych
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
Email: r.zalko@mercus.com.pl
Telefon: 76 847 1113
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAKUP ZŁĄCZEK i WĘŻY DO KLIMATYZACJI FIRMY MANULI

Jednostka organizacyjna Zespół Obrotu Częściami Zamiennymi do Maszyn Górniczych
Opis postępowania ZAKUP CZĘŚCI DO KLIMATYZACJI MANULI

Przewidywane ilości zgodnie z podziałem na części w postępowaniu z oczekiwanym terminem dostawy na podstawie odrębnych zamówień do 31.12.2017 r. (termin obowiązywania ważności postępowania).

Przy składaniu oferty wymagane jest załączenie skanu oferty cenowej wraz z następującymi informacjami:
- ceny loco zamawiający
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i dostawy towaru
- nr PKWiU dla każdego asortymentu:
- terminu i sposobu dostawy:
- warunki gwarancji i serwisu
- data ważności oferty
- termin realizacji zamówienia po jego otrzymaniu - ilość dni roboczych.
Grupa asortymentowa E06 - Klimatyzacja
M071402 - Urządzenia klimatyzacyjne
N081402 - Części do urządzeń klimatyzacyjnych
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-10-17 09:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-10-14 09:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 45
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
e) potwierdzą gotowość dostaw do 31.12.2017.
Warunki realizacji:
1. Termin dostawy - do 31.12.2017 r.
2. Gwarancja:12 miesięcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
b) zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c) zamknięcia lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z postępowaniem i przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Wymagania udziału w postępowaniu:
1.Termin obowiązywania postępowania - 12 miesięcy od dnia 01.01.2017.
2.Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz towaru.
3.Warunki gwarancji – 12 miesięcy
4.Transport na koszt i ryzyko Dostawcy.
5.Miejsce świadczenia: magazyny PH-P Mercus Logistyka Sp. z o.o. wskazane w zamówieniu.
6.Dokumenty wymagane przy odbiorze: karty gwarancji towaru, deklaracje zgodności.
7.Miejsce i termin dostawy wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy.
8. Dostawca w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy o jego otrzymaniu do realizacji. Zawiadomienia mogą zostać przesłane pismem na adres Odbiorcy lub pocztą elektroniczną
na adres:j.sliwak@mercus.com.pl lub r.zalko@mercus.com.pl.
9.Faktura ma być wystawiona w złotówkach.
10. Oferta powinna spełniać wymagania i zasady dotyczące stosowania części zamiennych do maszyn górniczych (SMG) eksploatowanych w zakładach górniczych KGHM PM S.A. tj.:
1) Części zamienne do SMG powinny być „oryginalnymi”, tzn., że mają oznaczenia zgodne z katalogiem części zamiennych lub DTR lub tabliczką znamionową części zabudowanej przez Producenta lub jego serwis i zostały wyprodukowane (zakupione) u:
-producenta maszyny lub w jego wskazanym serwisie producenckim,
-autoryzowanego dystrybutora tych części zamiennych lub w serwisie specjalistycznym,
-wykonawcy upoważnionego przez producenta maszyny,
-podwykonawcy producenta maszyny.
III Podstawa oszacowania:
a) szacunkowe ilości otrzymane z Oddziałów oraz zamówienia z lat poprzednich.
b) cena z poprzednich dostaw
Postanowienia umowy/ zlecenia jw

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.