Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej...

Przedmiot:

Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
Telefon: 52 518 12 78
Faks: 52 518 12 77
E-mail: ewa.gehrke@plk-sa.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu ,,LG” w opcji chłodzenie /grzanie w budynkach nastawni: „Ch-e” st. Chełmża. „Br” st. Brodnica, „Lp” st. Lipno „Dz” st. Dziarnowo „GM” st. Grudziądz Mniszek, „PR” st. Pruszcz Pom, „BE” st. Bydgoszcz Emilianowo „BC” st. Bydgoszcz Czyżkówko, „Jk” st. Jaksice, „LG” st. Lipie Góry, BW-1” st. Bydgoszcz Wsch, , „WL” st. Warlubie, Br-1 st. Brodnica, zarządzanych przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1,85 - 082 Bydgoszcz.
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1).
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu ,,LG” w opcji chłodzenie /grzanie w budynkach nastawni: „Ch-e” st. Chełmża. „Br” st. Brodnica, „Lp” st. Lipno „Dz” st. Dziarnowo „GM” st. Grudziądz Mniszek, „PR” st. Pruszcz Pom, „BE” st. Bydgoszcz Emilianowo „BC” st. Bydgoszcz Czyżkówko, „Jk” st. Jaksice, „LG” st. Lipie Góry, BW-1” st. Bydgoszcz Wsch, , „WL” st. Warlubie, Br-1 st. Brodnica, zarządzanych przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1,85 - 082 Bydgoszcz. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu ,,LG” w opcji chłodzenie /grzanie w budynkach nastawni: „Ch-e” st. Chełmża. „Br” st. Brodnica, „Lp” st. Lipno „Dz” st. Dziarnowo „GM” st. Grudziądz Mniszek, „PR” st. Pruszcz Pom, „BE” st. Bydgoszcz Emilianowo „BC” st. Bydgoszcz Czyżkówko, „Jk” st. Jaksice, „LG” st. Lipie Góry, BW-1” st. Bydgoszcz Wsch, , „WL” st. Warlubie, Br-1 st. Brodnica, zarządzanych przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1,85 - 082 Bydgoszcz.:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
Sekretariat
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
W sprawie procedury: Ewa Gehrke, tel. 52 518 1278, e-mail: ewa.gehrke@plk-sa.pl,
W sprawach technicznych: Zbigniew Borkowski, tel. 606 854 082, z którymi można się kontaktować codziennie w godzinach 8.00-14.00
 
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-10-18 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
 
Termin otwarcia ofert/wniosków 2016-10-18 10:30
Miejsce realizacji zamówienia IZ Bydgoszcz
Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2016 r.
Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1, p.115
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji 8.00-14.00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.