Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont poszycia dachowego budynku penitencjarnego polega na dostawie wraz z montażem 8...

Przedmiot:

Remont poszycia dachowego budynku penitencjarnego polega na dostawie wraz z montażem 8 kompletów okien dachowych

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aresztu Śledczego w Prudniku
ul. Sądowa 2
48-200 Prudnik
Tel. 77 4068370 wew. 43
Województwo: opolskie
Miasto: Prudnik
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonania remontu poszycia dachowego budynku penitencjarnego polegające na dostawie wraz z montażem 8 kompletów okien dachowych wraz z kołnierzami w w/w obiekcie Aresztu Śledczego w Prudniku. Postępowanie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przeprowadzone zostanie w trybie przetargu publicznego zgodnie z zapisami zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku nr 6/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 
 1. Charakterystyki poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.
 3. Zamówienie zostanie skierowane do wykonawcy, którego oferta spełni warunki postępowania i którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
I - cena - waga kryterium - 80 %,
II - okres gwarancji – waga kryterium - 20 %.
Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę to 60 miesięcy, najwyższą liczbę punktów uzyska oferta przy zadeklarowanym okresie gwarancji wynoszącym 120 miesięcy lub dłuższym.
Wartość punktowa poszczególnych ofert będzie obliczana w następujący sposób:
Kryterium I cena: [(wartość najtańszej oferty x 100%) / wartość badanej oferty] x 80 pkt.
Kryterium II okres gwarancji: ilość przyznanych punktów uzależniona jest od długości zadeklarowanego okresu gwarancji:
okres gwarancji 60 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 0 (zero)
okres gwarancji 61 - 84 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 4 (cztery)
okres gwarancji 85 – 96  miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 8 (osiem)
okres gwarancji 97 - 108 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 12 (dwanaście)
okres gwarancji 109 - 119 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 16 (szesnaście)
okres gwarancji 120 miesięcy lub dłuższy ilość przyznanych punktów wynosi 20 (dwadzieścia)
 1. Wartość oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ustalonym z zamawiającym terminie, przy czym zakończenie prac nie może nastąpić później niż do dnia
11 listopada 2016 r.
 1. Z uwagi na specyfikę obiektu i postawione warunki dotyczące terminów realizacji zadania Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 2. Termin płatności za wykonaną usługę: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego f-ry.
 3. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a na urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją jaką dają producenci, jednak nie krótszej niż 10 lat.
Gwarancja obejmuje wliczony w cenę oferty serwis gwarancyjny w okresie gwarancyjnym.
 1. W przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o wypełnienie dołączonego do niniejszego ogłoszenia formularza ofertowego (załącznik nr 1) i odesłanie go lub dostarczenie do Aresztu Śledczego w Prudniku.  
 2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Aresztu Śledczego w Prudniku przy ul. Sądowej 2 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: as_prudnik@sw.gov.pl do dnia 17 października 2016 r. do godz. 12:00.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych lub wariantowych.
 
Wszelkie zapytania proszę kierować pod nr Tel 77 4068370 wew. 43  – ppor. Arkadiusz Idzi, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.