Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana linii kablowej SN 15kV

Przedmiot:

Wymiana linii kablowej SN 15kV

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Wlodzimierz Karpiuk
ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15
65-775 Zielona Góra
Telefon 068 328 1847
Fax 068 328 1281
E-mail wlodzimierz.karpiuk@enea.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana linii kablowej SN 15kV relacji: stacja transformatorowa S-1512 Wolsztyn "Krzywa" do S-1169 Wolsztyn "Kocha"

 

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2016-10-17 10:00
Termin otwarcia ofert nie dotyczy
Kwota wadium 0,00
Informacja o wyniku/wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2016-10-06 13:36
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Strona internetowa zamawiającego - http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia do 05.01.2017
Opisu warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. (WWK) dla kategorii: 1 – 4 lub 8 – 12 lub 15 - 16 lub 25-26 2. Szczegółowe zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. zdefiniowane są z dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null 3. Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanymi w dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Termin związania ofertą 30 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z zapisów zawartych we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, b) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiaru Robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia. Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu. Każda pozycja Zestawienia Materiałów o wartości powyżej 1000 zł netto musi zawierać: nazwę produktu, jego typ oraz nazwę producenta. Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót.
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15 - Kancelaria
Kod 65-775
Miasto Zielona Góra
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15
Kod pocztowy 65-775
Miasto Zielona Góra

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.