Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana stalowych balustrad balkonowych na aluminiowe balustrady balkonowe w budynkach...

Przedmiot:

Wymiana stalowych balustrad balkonowych na aluminiowe balustrady balkonowe w budynkach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
ul. 3-go Maja 31
97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax: (44) 732-37-70 / 732-37-71

Osoba do kontaktu: Anna Ostrowska, Adam Łuczyński
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: 3.000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-10-18 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stalowych balustrad balkonowych na aluminiowe balustrady balkonowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sulejowskiej 31C i 31D w Piotrkowie Trybunalskim.
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie tych robót z należytą starannością) przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu lub wymianie barierek balkonowych,
b) wykonają przedmiotowe zamówienie po upływie terminu przewidzianego w zgłoszeniu robót (za termin zakończenia robót przyjmuje się datę protokołu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia),
c) zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte,
d) udokumentują, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500.000 zł,
e) udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty na okres min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,
f) nie zalegają w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
g) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami, które będą pełniły funkcję kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej i są wpisani na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Al. 3 Maja 31, pok. 24 w godz. 900-1400 lub na stronie internetowej TBS Sp. z o.o.- www.tbs.piotrkow.pl

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Anna Ostrowska, Adam Łuczyński

5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2016 r. do godz. 900 w siedzibie Spółki
w pok. 15 – sekretariat.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. o godz. 910 w siedzibie Spółki pok. nr 22 – świetlica.

7. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający przewidział wniesienie wadium w kwocie 3.000 zł. Szczegółowy sposób wniesienia wadium opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.