Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach...

Przedmiot:

Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
09-402 Płock

Osoba do kontaktu:
Jakub Suchodolski, tel. 24 364-03-25
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:

Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych gminnych w administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji:                              21.11.2016 r.

 Warunki udziału:

 1. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem i opisem robót;
 2. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym;
 3. Załączenie do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

- Referencje z wykonania w ostatnich 3 latach przed wszczęciem wyboru oferty co najmniej  dwóch robót w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz o metrażu nie niższym niż 100 m² każda;

- Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- opłacona polisa ubezpieczeniowa na kwotę nie niższą niż cena oferty, a w przypadku jej braku inny dokument stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- certyfikaty i atesty dla szyb zespolonych, okuć drzwiowych, okuć drzwi balkonowych i okien;

 1. Stosowanie materiałów budowlanych niewadliwych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 2. Udzielenie minimum 60 miesięcznej gwarancji.

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 22 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  17.10.2016 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.                                       

Nie otwierać przed dniem 17.10.2016 r. do godz. 11.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 17.10.2016 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 8.

Wszelkich informacji udziela Jakub Suchodolski, tel. 24 364-03-25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.