Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie uszczelnienia koryt zlewowych na dachach budynków

Przedmiot:

Wykonanie uszczelnienia koryt zlewowych na dachach budynków

Data zamieszczenia: 2016-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn

Osoba do kontaktu:
Konrad Piotrowski, tel. 89 539 82 18
e-mail: przetargi@poliklinika.net
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, zapraszam Państwa do złożenia oferty wykonanie uszczelnienia koryt zlewowych na dachach budynków E i F SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uszczelnienia koryt zlewowych na dachach budynków E i F SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2.
3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.
4. Termin składania ofert: 18.10.2016 r. godz. 12.00.
5. Sposób sporządzenia oferty: Ofertę można złożyć w Siedzibie Zamawiającego – Kancelaria lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:przetargi@poliklinika.net Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem udostępnionego formularza „Formularz Oferty”.
6. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena oferty brutto i długość okresu gwarancji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
W kryterium cena oferty brutto można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

C=(Cn/Cb)*80

C – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”,
Cn – cena najtańszej oferty,
Cb – cena oferty badanej.
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium długość okresu gwarancji można uzyskać 20 punktów. Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad:
Okres gwarancji min. 24 miesiące - 0 pkt,
Okres gwarancji min. 36 miesięcy - 10 pkt,
Okres gwarancji min. 48 miesięcy lub dłuższy - 20 pkt.
Minimalny oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
7. Osoba do kontaktu: Konrad Piotrowski , tel. 89 539 82 18, adres e-mail: przetargi@poliklinika.net

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.