Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont drogi gminnej gruntowej o długości około 560 mb i szerokości około 5 mb

Przedmiot:

Remont drogi gminnej gruntowej o długości około 560 mb i szerokości około 5 mb

Data zamieszczenia: 2016-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

Osoba do kontaktu:
Wojciech Zakrzewski, tel. 89 647 40 87 w.15
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Okrągłe
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Okrągłe na terenie Gminy Dąbrówno
 
2. Przedmiot zamówienia:
Obejmuje swym zakresem remont drogi gminnej gruntowej (dz. nr 75 i dz. nr 37 do dz. nr 42/7 obręb geodezyjny Okrągłe) o długości około 560 mb i szerokości około 5 mb
poprzez  usunięcie zaniżeń, ubytków i kolein wraz z rozplantowaniem kruszywa łamanego o grubości warstwy min. 15 cm dostarczonego przez Wykonawcę.
 
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016  r.
 
4.Sposób przygotowania oferty:
a) W ofercie należy wskazać cenę netto, brutto i VAT.
b) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
c) Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.24.2016
„Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Okrągłe na terenie Gminy Dąbrówno” Nie otwierać przed dniem 17.11.2016r. godz. 10:00
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 
e) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.                    
 
5. Miejsce i termin składania oferty:
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  Gminy w Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21
    - Termin składania ofert upływa dnia  17 listopada 2016 r. o godz. 10:00
 
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony  internetowej: www.bip.dabrowno.pl//Zamowienia publiczne do 30000 EUR /
 
7.  Kryteria wyboru:
100 % - cena.
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
  2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
   Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
   Informacji udziela pracownik UG w Dąbrównie – Podinspektor ds. dróg, remontów i zamówień publicznych Wojciech Zakrzewski  tel. 89 647 40 87 w.15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.