Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Odcinkowa wymiana uszkodzonej kanalizacji w rejonie magazynów

Przedmiot:

Odcinkowa wymiana uszkodzonej kanalizacji w rejonie magazynów

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON
Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
Email: Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: +48 32 715 3947
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odcinkowa wymiana uszkodzonej kanalizacji w rejonie magazynów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddzial Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II.
Numer zapytania 2016/PP/TW/TW/03576/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania 1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Odcinkowa wymiana uszkodzonej kanalizacji w rejonie magazynów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
- Elektrownia II”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II
3. Warunki zamówienia zawiera Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: od 25.11.2016 do 20.12.2016
2) Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy, rękojmi 24 miesiące
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2),
b) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3),
c) skany nw. dokumentów:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika
na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Osoby do kontaktu:
Marian Kochanowicz tel. 32/715 2482 e-mail: marian.kochanowicz@tauron-wytwarzanie.pl
Andrzej Gajos tel. 32/715 2241 e-mail: andrzej.gajos@tauron-wytwarzanie.pl
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
9. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Warunki zamówienia;
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 4 - Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.
Kategoria zakupowa 21.25. Naprawy, przeglądy, serwisy obiektów gospodarki wodnej i ściekowej
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddzial Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II.
Termin wykonania zamówienia 25.11.2016 - 20.12.2016
   
Data wszczęcia postępowania 14-11-2016 07:20
Termin składania ofert 18-11-2016 12:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.