Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z projektem technologiczno -...

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym do budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: MZEC Świdnica Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
Ulica POGODNA 1
Telefon: (74) 852-40-41
Faks: (74) 852-43-58
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-21 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowego węzła cieplnego, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem:

Moc węzła cieplnego i termin dostawy:

 • moc węzła - 75 kW,
 • na potrzeby c.o. 50 kW
 • na potrzeby c.w.u. 25 kW
 •  Qhśr/Qhmax=30/90 kW
 • węzeł cieplny ma posiadać priorytet ciepłej wody użytkowej.
 • dostawa do 12 grudnia 2016 roku

Parametry techniczne pracy węzła

 • temperatura wody sieciowej –  130/70 0C,
 • ciśnienie wody sieciowej: robocze=1,05/0,55 MPa, dyspozycyjne=0,35-0,5 MPa,
 • temperatura wody w instalacji c.o. – 90/70 0C,
 • temperatura wody użytkowej w punktach odbioru – 55 0C,
 • układ zasilania elektrycznego 1-fazowy.

Dostawa węzła ma być wykonana do siedziby MZEC lub bezpośrednio do wymiennikowni.

Specyfikacja techniczna węzłów

W węźle należy zastosować:

 1. wymienniki płytowe, (dla c.w.u. powinny być lutowane materiałem nierdzewnym, warunkowo dopuszczone jest lutowanie miedzią), spadek ciśnienia <20 kPa,
 2. automatykę pogodową (Siemens, Danfoss, Samson), układ regulacji musi składać się z regulatora mikroprocesorowego, kompletu czujników temperatury, zaworów regulacyjnych z siłownikiem i termostatów zabezpieczających c.w.u. oraz umożliwiać zastosowanie priorytetu ciepłej wody użytkowej, regulator powinien być zamontowany w rozdzielnicy.
 3. regulator (klucz) musi zapewnić komunikację z systemem telemetrii firmy Vector,
 4. liczniki ciepła (główny i podlicznik dla c.o. w węzłach dwufunkcyjnych)- wstawka pod przetwornik Ultraflow (Kamstrup), umożliwiająca montaż poprzez półśrubunki wkręcane (nie dotyczy liczników z przyłączami kołnierzowymi),
 5. regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (preferowany regulator różnicy ciśnień i przepływu) bezpośredniego działania z regulowaną wartością zadaną, PN 25,
 6. naczynie wzbiorcze przeponowe,
 7. filtroodmulacz magnetyczny po stronie wysokich parametrów, filtr siatkowy z złączem gwintowany po stronie niskich parametrów c.o.
 8. zawory odcinające po stronie wysokich parametrów – zawory kulowe kołnierzowe,
 9. pompy elektroniczne (Grundfoss, Wilo, LFP),
 10. izolację ciepłochronną,
 11. szafkę sterującą, zabudowaną na konstrukcji węzła,
 12. zawory bezpieczeństwa,
 13. ochronę różnicowo-prądową,
 14. ochronę przepięciową,
 15. konstrukcja węzła kompaktowa.

Projekt technologiczno-instalacyjny węzła musi zawierać między innymi:

 1. dokumentację techniczną obejmującą:
 • obliczenia i rysunki niezbędne dla UDT, w wersji elektronicznej i papierowej 3 kpl. (wersja elektroniczna powinna być edytowalna [.doc i .dwg] oraz dodatkowo zapisana w wersji pdf,
 • niezbędne wyliczenia i obliczenia parametrów urządzeń, które zostaną zamontowane w projektowanym węźle,
 • model węza 3D z wymiarami (z podziałem na moduły – w przypadku budowy modułowej),
 • opis urządzeń, które zostaną zamontowane w węźle oraz karty katalogowe urządzeń,
 • rzut poziomy pomieszczenia węzła z zaznaczeniem rozmieszczenia podstawowych obiektów,
 1. dokumentację technologiczną – obejmującą układ technologiczny węzła oraz dobór urządzeń takich jak: wymienniki, zawory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, pompy,
 2. dokumentację instalacyjną – schematy instalacji obejmujące połączenia węzła hydraulicznie po stronie wysokich i niskich parametrów oraz zasilenie elektryczne węzła, schemat elektryczny węzła, itp.
 3. instrukcje eksploatacji,
 4. wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami: dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności - dla stosowanych urządzeń i instalacji,
 5. specyfikację techniczną zaproponowanego węzła (schemat + zestawienie zastosowanych materiałów
  i urządzeń),
 6. kartę gwarancyjną na dostarczony węzeł.

Obliczenia i dobór urządzeń węzła winny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

Szczegółowe wytyczne do budowy węzła oraz szczegółowa specyfikacja materiałowa opisane są w Załącznikach:

Załącznik nr 1 „Wytyczne budowy kompaktowego węzła cieplne”,

Załącznik nr 2 „Wykaz dopuszczalnych urządzeń do stosowania w węźle cieplnym i module przyłączeniowym”.

Oferta musi za zawierać:

 1. Cenę ryczałtową netto i brutto. Cena węzła ma uwzględniać: koszty budowy i montażu węzła, koszty projektu technologiczno - instalacyjnego, koszty załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz inne koszty niezbędne do realizacji dostawy.
 2. Schemat technologiczny węzła.
 3. Specyfikację materiałową dotyczącą zastosowanych urządzeń i elementów technicznych.
 4. Zadeklarowany termin płatności: minimum 30 dni.
 5. Zadeklarowany okres gwarancji: minimum 3 lata.
 6. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej deklaracji zgodności UE oraz certyfikatu wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, dotyczącego ww. kompaktowego węzła cieplnego potwierdzającego, iż spełniają one wymagania w zakresie wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 97/23/WE.
 7. DTR zastosowanych urządzeń, zgodną z obowiązującymi przepisami, w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych tj. o parametrach zbliżonych do parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń zaproponowanych w załączniku nr 2.

Wykonawca węzła cieplnego przed jego projektowaniem zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczenia, w których będzie zamontowany węzeł. Jest to podyktowane koniecznością takiego zaprojektowania konstrukcji węzła, aby dopasować gabaryty węzłów, modułów oraz urządzeń
do istniejących pomieszczeń i aby jego wniesienie do pomieszczenia węzła nie wymagało wykonania prac wyburzeniowych w budynku, do którego węzeł jest przewidziany i umożliwiało podłączenie węzła do instalacji wewnętrznej.

Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2016 roku, godz. 13.00

Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie bądź
za pośrednictwem poczty na adres: 58-100 Świdnica ul. Pogodna 1, w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią: „Nie otwierać przed 21.11.2016 roku do godz. 13, - nr sprawy 64/TR/2016”.

Ofertę cenową w formie elektronicznej należy przesłać na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Upoważnionymi do kontaktów z Dostawcami są:

Mieczysław Nowosielski tel. (74) 852-40-41 wew. 233, 603 663 453.

Mariusz Batorowicz tel. (74) 852-40-41 wew. 231, 603 193 757.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.