Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Adaptacja pomieszczenia

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury – Wydział Zakupów
31-553 Kraków
ul. Cystersów 21
tel. (12) 410-60-33
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby
FUP Krosno 1 ul. Rzeszowska 1
1. Przedmiot zamówienia dotyczy adaptacji pomieszczeń w obiekcie budowlanym na potrzeby FUP
Krosno 1, zlokalizowanym przy ul. Rzeszowskiej 1 i obejmuje łącznie:
a) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
b) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym z właścicielem Obiektu, użytkownikiem,
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie zgodności z Księgą Standardów,
rzeczoznawcą ds. higieniczno sanitarnych, BHP i PPOŻ;
c) wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i
przeprowadzenia robót budowlanych;
d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o Dokumentację Projektową;
e) przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej.
2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w:
a) Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
b) Księdze Standardów stanowiącej załącznik nr 9 do umowy
3. Oczekiwane terminy realizacji zamówienia:
a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Koncepcji Architektonicznej – 5 dni od dnia
zawarcia Umowy;
b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
oraz Kosztorysu Inwestorskiego – 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego
Koncepcji Architektonicznej;
c) wykonanie Inwestycji - 14 dni od przekazania terenu budowy;
d) przekazanie terenu budowy nastąpi do 21 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego
pozwolenia na budowę;
e) jeśli pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, przekazanie terenu budowy nastąpi nie
później niż 35 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego;
f) rozpoczęcie robót nastąpi od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, wzór protokołu
stanowi załącznik nr 4 do umowy;
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej
S.A. http://przetargi.poczta-polska.pl/
7. Miejsce składania ofert:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Krakowie ul. Cystersów 21, 31-553
Kraków pok. 42/43/44 (II piętro),
8. Termin składania ofert: do dnia 24.11.2016 roku do godz. 12:00.
9. Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony
Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
11. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
b) informacja o zakończeniu postępowania (w terminie, w którym zawarto umowę z wybranym
Wykonawcą) – do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
c) informacja o unieważnieniu postępowania – do wiadomości wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu
d) o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny – do wiadomości
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
12. Wadium: nie wymaga się.
13. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: będzie wymagane.
14. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Wiesław Matoga – tel. (12) 410-60-33
 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.