Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wprowadzenie zmian w układzie rozdzielnicy i przeniesienie zasilania 3 pomp oraz wymiana...

Przedmiot:

Wprowadzenie zmian w układzie rozdzielnicy i przeniesienie zasilania 3 pomp oraz wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
46-021 Brzezie koło Opola
Telefon: 77 423 52 75
Faks: 77 423 52 98
E-mail: beata.stuglik@gkpge.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzezie
Wadium: 3 200,00 [PLN]
Termin składania ofert: 2016-11-17 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wprowadzenie zmian w układzie rozdzielnicy 3RC4 i przeniesienie zasilania 3 pomp na bloku nr 3 oraz wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV
Numer postępowania GEK/PMR-ELO/15248/2016
Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:
- przeniesienie zasilania transformatora 6/04kV o mocy 1000kVA 3TC4 na bloku nr 3 z pola nr 47 rozdzielni blokowej 3RB1 sekcji A do pola 48 rozdzielni blokowej 3RB1 sekcji B;
- dobudowanie pól odpływowych w rozdzielnicy 0,4kV 3RC4 i przeniesienie do tych pól zasilania napędów pomp oraz wykonanie sterowania miejscowego 8 pomp na bloku nr 3;
- wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach 0,4kV, 1600A na blokach nr 1 i 3;
- likwidacja łącznika sekcyjnego rozdzielnicy RC3 na blokach 1 i 3;
- wymiana układów SZR/PPZ rozdzielnic 3RC1, 3RC2, 3RC3 i 3RC4 na bloku nr 3.
Szczegółowy zakres prac w załączniku „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadium Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 08124031031111000034830471
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wprowadzenie zmian w układzie rozdzielnicy 3RC4 i przeniesienie zasilania 3 pomp na bloku nr 3 oraz wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV - 3 200,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Wprowadzenie zmian w układzie rozdzielnicy 3RC4 i przeniesienie zasilania 3 pomp na bloku nr 3 oraz wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Brzeziu koło Opola, Budynek Administracyjny, II piętro, pok.208 Kancelaria ogólna
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-11-17 10:30
Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Brzeziu koło Opola
Termin wykonania zamówienia 2017-06-23
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ www.elopole.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ cała doba
Opłata za SIWZ  
Uwagi 1. Wybór Najkorzystniejszej Oferty odbędzie się z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/A) i Kodeksu cywilnego.
4. Komisja Przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.