Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie rozbiórki budynku wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki budynku wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu

Data zamieszczenia: 2016-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
09-402 Płock

Osoba do kontaktu:
Artur Wiśniewski, tel. 24 364 03 29
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-21 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock  ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:

wykonanie rozbiórki budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej  

Termin realizacji:     15 grudnia 2016 roku

Warunki udziału:

 1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)
 2. Złożenia dokumentu świadczącego o posiadaniu wiedzy i doświadczenia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Oferent wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwie roboty zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 25.000,00 PLN brutto każda.
 3. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarami  robót (zał. 2-1 i 2-2)
 4. Zapoznanie się z załączoną do ogłoszenia ogólną charakterystyką budynku (zał. 2-3)
 5. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia kopiami decyzji związanych z tym obiektem (zał. 2-4)
 6. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia projektami budowlanymi (zał. 2-5 – 2-6)
 7. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych w obiektach zabytkowych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 8. Złożenie oświadczenia o gotowości do przedstawienia aktualnej na czas trwania robót, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 PLN. Warunek ten będzie egzekwowany przed podpisaniem umowy. 
 9. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
 10. Pokrycie kosztów związanych z nadzorem archeologicznym (koszt 3.000,00 PLN netto) oraz kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego (chodnika) od strony ul. Sienkiewicza  (koszt ok. 90,00 PLN/dobę)

Kryteria wyboru ofert: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  21.11.2016 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na rozbiórki budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej .

Nie otwierać przed dniem 21.11.2016 r. do godz. 11.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 21.11.2016 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Artur Wiśniewski tel. 24 364 03 29 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny oraz nie dokonania wyboru wykonawcy w przypadku nie uzyskania decyzji na rozbiórkę w terminie umożliwiającym jej realizację

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.