Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: KONKURS OFERT - Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych

Przedmiot:

KONKURS OFERT - Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Tuwima 4
tel.:+48 (59) 842 52 22 do 24
faks: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 07:10:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

KONKURS OFERT
„Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych z działki nr 559/71 przy ulicy Piłsudskiego 3 w Słupsku”


1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupska.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Instrukcji dla Oferentów, przedmiarze robót i we wzorze umowy.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
3. Termin i  miejsce składania ofert:
Termin składania ofert: upływa w dniu 23.11.2016r., o godz. 7:10
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych z działki nr 559/71 przy ulicy Piłsudskiego 3 w Słupsku.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1. Instrukcja dla oferentów
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Wykaz osób
6. Wzór umowy
7. Przedmiar robót

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.