Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Montaż drzwi higienicznych i okna podawczego w pomieszczeniach pracowni

Przedmiot:

Montaż drzwi higienicznych i okna podawczego w pomieszczeniach pracowni

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Osoba do kontaktu:
Jerzy Błachut, tel. 041/36-74-471
Beata Kochańska, tel. 041/36-74-072
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty na montaż drzwi higienicznych i okna podawczego w pomieszczeniach pracowni izotopowej na potrzeby produkcji radiofarmaceutyków scyntygraficznych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie i zgodnie ze specyfikacją techniczną- Załącznik Nr 1.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Jerzy Błachut nr tel.: 041/36-74-471

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Beata Kochańska nr tel.: 041/36-74-072

Część II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: montaż drzwi higienicznych i okna podawczego w pomieszczeniach pracowni izotopowej na potrzeby produkcji radiofarmaceutyków scyntygraficznych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie i zgodnie ze specyfikacją techniczną - Załącznik Nr1.

Część III. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia: do 05.12.2016 r.

1. Oferta ma zawierać:

 1. Druk oferta

 2. Formularz cenowy oferty - Załącznik nr 2

 3. Podpisany Załącznik Nr 1 – specyfikacja techniczna

 4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy.

 1. Zaparafowany przez uprawnionego Wykonawcę projekt umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych, niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 65/16 Oferta na:

montaż drzwi higienicznych i okna podawczego” należy składać do dnia 22.11.2016 r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych, pokój Nr 212 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej ( Budynek Administracji) pokój nr 204 w dniu 22.11.2016 r. o godz. 10:30.

Część IV. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia.

Część V. Postanowienia końcowe.

 1. O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.