Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

Osoba do kontaktu:
Marcin Żyłka, tel. 89 647 40 87 wew.14
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elgnowo
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 4) na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, nr dz.154/7 obręb Elgnowo Gmina Dąbrówno.
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:
 
WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ELGNOWIE
 1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Elgnowie, nr dz. 154/7 obręb Elgnowo Gmina Dąbrówno (plan sytuacyjny w skali 1:750 stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Przyłącze należy wykonać z rury PEØ40. Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 158 obręb Elgnowo Gmina Dąbrówno (miejsce włączenia do sieci widoczne na załączniku graficznym nr 2 do zapytania ofertowego). Przyłącze wodociągowe ma przebiegać w ciągu działek o numerach ewidencyjnych 158, 188, 183, 5/6 i 154/8 (długość przyłącza około 2080 mb)
 2. Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania wszelkich pozwoleń, uzgodnień i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych;
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.12.2016 r.
 
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego   
 2. Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego                    
5. Miejsce i termin składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21 lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem: „WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ELGNOWIE” .
 2. Termin składania ofert upływa dnia  22 listopada 2016 r. o godz. 10.00
 3. Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2016 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie
6. Sposób rozliczenia 
Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót budowlanych wraz z załączonymi do niego protokołami z próby ciśnieniowej i próby szczelności.
 
7. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
 2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
9. Wymagania konieczne:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony  poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
Informacji udziela referent ds. wodnokanalizacyjnych Marcin Żyłka pod numerem telefonu 89 647 40 87 wew.14.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.