Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Złotoryja
al. Miła 4
59-500 Złotoryja

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Kielar, tel. 76 87 88 705
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kwiatów
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-23 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II Nazwa zadania:

Remont lokalu mieszkalnego nr 1F/3 w Kwiatowie.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 1. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się na parterze budynku nr 1F w Kwiatowie według załączonego projektu budowlanego.

Przed złożeniem ofert zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień oraz potencjał osobowy,

 2. złożą ofertę do dnia 23 listopada 2016 r. godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta remont lokalu mieszkalnego w budynku 1F/3 w Kwiatowie”.

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym według dołączonego wzoru.

 2. Kosztorys ofertowy.

VII. Informacje o sposobie składania ofert i publikacji wyników.

 1. Oferta musi zostać złożona przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 2. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Kielar tel. 76 87 88 705.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych dla poszczególnych usług, wyliczonych do dwóch miejsc po przecinku.

X. Kryterium oceny oferty.

1) cena – 100%

XI. Termin wykonania zadania.

Termin wykonania zadania 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że w roku 2016 r. zostaną zrealizowane roboty o wartości min. 50% całości robót.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.