Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w szkole

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w szkole

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
ul. Zamkowa 19
87-400 Golub-Dobrzyń

Osoba do kontaktu:
Marzena Peszyńska, Honorata Jarzębowska
tel/fax: (56) 683 25 56, e-mail: sp1golub@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Golub-Dobrzyń
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-24 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA STOLARKĘ OKIENNĄ Z PCV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. ZAMKOWEJ

 1. Nazwa i rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
  w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Zamkowej 19.
 2. Tryb udzielania zamówienia: zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w klasopracowni nr 9, świetlicy, pomieszczeniu pracowników obsługi, kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
przy ul. Zamkowej 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie okien (7 sztuk) w konstrukcji zespolonej, z PCV, w kolorze białym, z zachowaniem podziału tafli szyb i kształtu okien oraz frazowań krzyży i ślemień okiennych poprzez zastosowanie odpowiednich nakładek,
- wykonanie i montaż parapetów okiennych,
- demontaż starych okien,
- montaż nowych okien,
- obróbka.
Okna nie mogą różnić się od już wymienionych w budynku Szkoły.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje opis i rysunek ofertowy zatwierdzony
przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okna posiadają różne wymiary, każdy otwór należy mierzyć indywidualnie.
5. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie będzie zrealizowane do 22.12.2016 r.
6.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferta najniższa spośród nieodrzuconych wygrywa.
7.Zapytania o przedmiot zamówienia i kontakt z zamawiającym w trakcie trwania procedury naboru ofert.

Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu: Marzena Peszyńska

Sekretarz Szkoły:             Honorata Jarzębowska

tel./fax                                 (56) 683 25 56
e-mail :                              sp1golub@wp.pl

w godzinach pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
8.Forma złożenia propozycji cenowej:

1)      Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
 w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Zamkowej 19 do 24.11.2016 r. do godz. 15:30.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.

2)      Oferta może być złożona drogą e-mail, fax oraz pocztową (decyduje data stempla).
9.Miejsce, termin i tryb rozpatrzenia ofert.

       Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 25.11.2016 r. w siedzibie zamawiającego
       w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Zamkowej 19.
10.Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu skontaktuje się w terminie 7 dni tylko z wybranym Wykonawcą.
11.Informacje dotyczące płatności:

1)      Płatność za wykonane usługi będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę na:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

 ul. Zamkowa 19

 87-400 Golub- Dobrzyń

 NIP 878-16-25-778

2)      Należności będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury zgodnie
z zawartą umową.

3)      Zamawiający nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.

12.Uwagi końcowe:

- sposób komunikowania się: telefon, fax, e-mail, pisemnie, osobiście w sekretariacie Szkoły.

 13.Załączniki.
       Integralną częścią niniejszego zaproszenia jest załącznik:

                      1. Formularz ofertowy.
                      2. Rysunek ofertowy zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
                           Zabytków.
                      3. Wzór umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.