Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonywanie usługi usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków

Przedmiot:

Wykonywanie usługi usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków

Data zamieszczenia: 2016-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na
wykonywanie usługi usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków gminnych
administrowanych przez ZGM – ADM w Gorzowie Wlkp. w poszczególnych rejonach :
ZADANIE I - rejon Administracji Domów Mieszkalnych nr 1
ZADANIE II - rejon Administracji Domów Mieszkalnych nr 2
ZADANIE III - rejon Administracji Domów Mieszkalnych nr 3
ZADANIE IV - rejon Administracji Domów Mieszkalnych nr 4
ZADANIAE V - rejon Administracji Domów Mieszkalnych nr 5
z zgodnie z wykazami adresowymi stanowiącymi załączniki do oferty.
Zakres wykonania usługi z zawarty w warunkach zamówienia na odśnieżnie dachów w ZGM – ADM – ach
w Gorzowie Wlkp. na sezon zimowy 2016 – 2017 dołączony do zaproszenia.
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
· termin wykonania usługi : od dnia 01.12.2016 do 31.03.2017r.
· warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktur
· sposób rozliczenia : - rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie po wykonaniu zlecenia w
wysokości iloczynu ceny jednostkowej netto za odśnieżenie 1 m2 powierzchni dachu zgodnie ze złożona ofertą .
Kryteria oceny ofert: cena i czas reakcji .
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 28.11.2016r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek nr 3 w obecności
Kierowników poszczególnych Administracji.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
· oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu min. 1 podnośnikiem balkonowym o zasięgu min. 15 m,
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.