Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup i dostawa kruszyw w 2017 roku

Przedmiot:

Zakup i dostawa kruszyw w 2017 roku

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Dział Zakupów
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin
Email: rmroczkowski@energetyka.lubin.pl
Telefon: 76 74 69 154, 785990939
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

WPEC w Legnicy S.A. - zakup i dostawa kruszyw w 2017 roku.

 

Opis postępowania INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator postępowania:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469 907 900,00 zł.

Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118 000 000 PLN, kapitał wpłacony 118 000 000 PLN.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Proszę o złożenie oferty na :
Zakup, dostawę i odbiór kruszyw w 2017 r.

Część I: Zakup i dostawa kruszyw:
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) - dostawa do wskazanego miejsca w Głogowie
Piasek do murowania - dostawa do wskazanego miejsca w Głogowie
Mieszanka bazaltowa 0-31,5 mm (niesort 0-31,5) - dostawa do wskazanego miejsca w Głogowie
Humus - dostawa do wskazanego miejsca w Głogowie
Humus - dostawa do wskazanego miejsca w Lubinie
Humus - dostawa do wskazanego miejsca w Legnicy
Humus - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Humus – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Humus – dostawa Lubin Główny
Humus – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Humus – dostawa Szyb Rudna RVII
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Lubin Główny
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Szyb Rudna RVII


Część II: Zakup i odbiór kruszyw własnym transportem z kopalni kruszywa oddalonej w odległości nie większej niż 12 km od Legnicy:
Kruszywo 0-2 mm
Kruszywo 2-8 mm
Kruszywo 0-16 mm

Część III: Zakup i odbiór kruszyw własnym transportem z kopalni kruszywa oddalonej w odległości nie większej niż 22 km od Legnicy:
Grys bazaltowy 2-5 mm
Grys bazaltowy 5-8 mm
Grys bazaltowy 8-11 mm
Grys bazaltowy 11-16 mm
Grys bazaltowy 2-8 mm
Grys bazaltowy 8-16 mm
Grys bazaltowy 16-22 mm
Mieszanka drobnogranulowana 0-4 mm
Piasek łamany 0-2 mm
Niesort 0-31,5 mm
Niesort 0-63 mm


INNE:
1. Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz Projekcie Umowy załączonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Postępowanie prowadzone jest na ceny jednostkowe (netto).

2. Wymagana jest akceptacja:
a) warunków zawartych w IWZ i Projekcie Umowy,
b) 60-dniowego terminu płatności faktury VAT.

UWAGA !
Informujemy, że w Spółce WPEC w Legnicy S.A. zgodnie z Aneksem nr 2/16 do Zarządzenia nr 11/14 Prezesa Zarządu WPEC w Legnicy S.A. z dnia 26 marca 2014 roku obowiązuje 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury.
Grupa asortymentowa F11 - Cement,wapno,piasek,żwir,gipsy itp.
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-11-23 13:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-11-23 13:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 60
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z WPEC w Legnicy S.A. / Energetyka sp. z o.o. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że WPEC w Legnicy S.A. / Energetyka sp. z o.o przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 pkt 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
f) akceptują 60 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.