Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła wodnego WR10 i montażu...

Przedmiot:

Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła wodnego WR10 i montażu kotła parowego OR10

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o.
37-100 Łańcut
ul. Polna 2a
tel. 0-17 225 0140 do 146
fax 0-17 225 0145
e-mail: cieplo@pro.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

„Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, adres: ul. Polna 2A, 37–100 Łańcut, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027871, NIP: 815-15-49-461, kapitał zakładowy w wysokości 5.650.000 PLN.

http://www.cieplownialancut.pl,  http://www.cieplo.lancut.biuletyn.net

cieplo@pro.onet.pl

tel. centrala: 17 225 0140
fax: 17 225 0145

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła wodnego WR10 i montażu kotła parowego OR10 w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż kotła wodnego WR10 i zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz montaż na jego miejscu kotła parowego OR10 o wydajności 10 t/h pary w „Ciepłowni Łańcut”
Sp. z o.o., przy ul. Polnej 2A w Łańcucie.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego według procedury określonej w  SIWZ oraz w Regulaminie udzielania przez „Ciepłownię Łańcut” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej.

 

Opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn.: „Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła wodnego WR10 i montażu kotła parowego OR10 w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o. o.”

 1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji układu odpylania kotła parowego WR10 i budowy w jego miejsce układu odpylania dla kotła parowego OR10 o wydajności 10 t/h pary, spełniającego standardy emisji pyłów, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywy MCP). W zakres tego etapu wchodzi również wykonanie projektu technicznego w rozbiciu na branże wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskanie zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
 2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji kotła WR10
  i budowy na jego fundamencie kotła parowego OR10 o wydajności 10 t/h pary zakończonych badaniami i dopuszczeniem kotła przez Urząd Dozoru Technicznego do użytkowania. W zakres tego etapu wchodzi również wykonanie projektu technicznego w rozbiciu na branże wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz uzyskanie zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie do: 30.10.2017 r.,

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach:

 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o., adres: ul. Polna 2A, 37-100 Łańcut, pokój nr 1.
 2. Termin składania wniosków upływa dnia: 24 listopada 2016 r. o godz. 14:00.
 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie.

 

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków przez Wykonawcę.

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków przez Wykonawcę zostały określone w załączonych do ogłoszenia: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w szczególności w punkcie 6 i 7 oraz w punkcie 8 w podpunktach: 8.7 - 8.12 i 8.16 - 8.20 oraz w Regulaminie udzielania przez „Ciepłownię Łańcut” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marek  Sobuś,  tel.  17-225-0142,

Krystyna  Kałamarz, tel. 17-225-0144,

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.