Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu budynku

Przedmiot:

Wymiana rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Osoba do kontaktu:
Mariusz Górak, tel/fax: 12 653 55 33
e-mail: mariusz.gorak@marr.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-30 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Nazwa zadania:
„Wymiana rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu budynku D-2 oraz wymiana
fragmentu rynny i rurę spustową odprowadzającą wodę z części północnej dachu budynku B 1.1
zlokalizowanych na terenie obiektu MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”
III. Opis zadania:
Wykonawca w ramach zadania wykona wymianę rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu
budynku D-2 oraz wymianę fragmentu rynny i rurę spustową odprowadzającą wodę z części północnej dachu
budynku B 1.1 zlokalizowanych na terenie obiektu MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.
Zakres prac między innymi obejmuje:
a) budynek D 2
• demontaż ok. 105 mb rur spustowych stalowych (tj. 10 pionów po ok. 10,5 m wysokości każdy) wraz z
hakami, obejmami i innymi elementami nienadającymi się do użytku,
• rozebranie przy wpuście w korycie dachowym pokrycia z papy (ok. 10 m² łącznie),
• demontaż zbiorniczków rur spustowych zlokalizowanych przy korycie dachowym (10 szt.),
• demontaż czyszczaków żeliwnych (10 szt.),
• demontaż częściowo zasłoniętych ok. 15 mb rur żeliwnych (tj. 10 odcinków po ok. 1,5 m wysokości każdy),
• zdemontowane rury żeliwne zlokalizowane poniżej powierzchni terenu należy zastąpić rurą PCV 160 poprzez
zastosowanie odpowiednich przejść z żeliwa na PCV, kolan itp. Zamontowana rura PCV nie powinna
wystawać więcej niż 10-15 cm ponad poziom terenu.
• dostarczenie wszelkich wymaganych elementów systemu (tj. między innymi: rur spustowych z blachy
ocynkowanej Ø 150 mm o łącznej długości ok. 120 mb, czyszczaków (10 szt.), zbiorniczków (10 szt.), złączek
rur, lejów spustowych, przejść, obejm, haków do obejm, kolan itp.),
• montaż wymaganej ilości haków i obejm do rur spustowych,
• montaż czyszczaków (10 szt.),
• montaż wraz z towarzyszącymi elementami systemu ok. 120 mb rur spustowych Ø 150 mm z blachy stalowej
ocynkowanej,

• montaż zbiorniczków rur spustowych (10 szt.),
• naprawa w korycie dachowym pokrycia z papy (ok. 10 m² łącznie),
• wywóz i utylizacja odpadów,
• prace porządkowe,
• do prac na wysokości należy przewidzieć rusztowanie, zwyżkę lub podnośnik koszowy,
• inne niewymienione lecz niezbędne do wykonania.
b) budynek B 1.1
• demontaż ok. 24 mb rynien dachowych stalowych śr 150 mm (posadowionych na wysokości ok. 12 m) wraz z
hakami rynnowymi nienadającymi się do użytku,
• demontaż ok. 11 mb rur spustowych stalowych (tj. 1 pionu) wraz z hakami, obejmami i innymi elementami
nienadającymi się do użytku,
• dostarczenie wszelkich wymaganych elementów systemu (tj. między innymi: rynien dachowych z blachy
ocynkowanej śr 150 mm o łącznej długości ok. 24 mb, rur spustowych z blachy ocynkowanej Ø 150 mm o
łącznej długości ok. 11 mb, złączek rur, złączek rynien, lejów spustowych, obejm, haków do obejm, haków do
rynien, kolan itp.),
• montaż wymaganej ilości haków rynnowych, haków i obejm do rur spustowych,
• montaż wraz z towarzyszącymi elementami systemu rynnowego ok. 24 mb rynien Ø 150 mm z blachy
stalowej ocynkowanej,
• montaż wraz z towarzyszącymi elementami systemu ok. 11 mb rur spustowych Ø 150 mm z blachy stalowej
ocynkowanej,
• wywóz i utylizacja odpadów,
• prace porządkowe,
• do prac na wysokości należy przewidzieć rusztowanie, zwyżkę lub podnośnik koszowy,
• inne niewymienione lecz niezbędne do wykonania.
IV. Składanie ofert:
Poniższą ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2016 roku do godziny 15.00, na formularzu oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, osobiście w sekretariacie siedziby Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 (sekretariat, piętro IV) lub przesłać listem
poleconym (liczy się data dostarczenia do Zamawiającego) na adres Spółki. Zamknięte opakowanie oferty należy
opatrzyć napisem:
„Wymiana rur i rynien na terenie obiektu MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”

V. Kryteria oceny ofert:
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:
- cena (waga 85%),
- termin wykonania całości zadania (waga 15%),
przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
Zamawiającego.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:
Kryterium cenowe - wskaźnik C
C= ((Ca : Cb) × 85%) × 100
gdzie:
Ca - najniższa cena brutto oferty spośród zakwalifikowanych ofert
Cb - cena brutto oferty ocenianej
Kryterium termin wykonani całości zadania - wskaźnik T
T= ((Ta : Tb) × 15%) × 100
gdzie:
Ta – najkrótszy termin oferty spośród zakwalifikowanych ofert
Tb – termin oferty ocenianej
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ranking punktów uzyskanych przez każdego
z Oferentów zgodnie ze wzorem (C + T).
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia ofert niezgodnych
z wymaganiami Zamawiającego lub przekraczających kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zadania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.