Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana uszkodzonego systemu klimatyzacji

Przedmiot:

Wymiana uszkodzonego systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Komański, tel. 22 4210121
e-mail: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-25 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wymianę uszkodzonego systemu klimatyzacji AOG90EPD3L.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania jest:
  1. demontaż i utylizacja wszystkich elementów systemu klimatyzacji AOG90EPD3L (jednostka zewnętrzna, wewnętrzna oraz instalacje chłodnicze) w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie. Wykonawca musi dostarczyć dokumentację udowadniającą utylizację elementów systemu klimatyzacji zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. dostawa urządzenia: - Klimatyzator typ. kanałowy firmy Fujitsu,
   - symbol jednostki zewnętrznej: AOYA-90LALT;
   - symbol jednostki wewnętrznej: ARYC90LHTA
   oraz wszystkich koniecznych do uruchomienia elementów systemu klimatyzacji z 5-letnią gwarancją producenta. Jednostka wewnętrzna musi tłoczyć schłodzone powietrze pod podłogę techniczną pomieszczenia serwerowni.
  3. Instalacja i uruchomienie systemu z ust. 2.
  4. Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego zapewniającego podtrzymanie gwarancji producenta systemu z ust. 2. Serwis eksploatacyjny musi być przeprowadzany w miesięcznych odstępach czasu podczas obowiązywania gwarancji. W ramach prowadzenia serwisu eksploatacyjnego dla jednostki zewnętrznej należy wykonać:
   1. sprawdzenie historii pracy agregatu;
   2. sprawdzenie stanu i czyszczenie skraplacza;
   3. sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw;
   4. sprawdzanie ciśnień roboczych układu freonowego i ewentualna korekta;
   5. sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, ewentualna korekta napełnienia freonem i olejem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa ”f-gazowa”);
   6. sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych;
   7. sprawdzenie poprawności działania elementów automatyki chłodniczej: zawory rozprężne, elektrozawory, przetworniki, czujniki temperatury itd.;
   8. sprawdzenie poprawności działania grzałek karteru sprężarek;
   9. sprawdzenie napięć sieci zasilającej;
   10. sprawdzenie poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych;
   11. sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;
   12. sprawdzenie zamocowań mechanicznych;
   13. sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego z jego ewentualną korektą (regulacją);
   14. uzupełnienie dziennika serwisowego o wykonane czynności.
  5. W ramach prowadzenia serwisu eksploatacyjnego dla jednostki wewnętrznej należy wykonać:
   1. wymiana filtrów jednostki wewnętrznej;
   2. czyszczenie turbin przepływu powietrza;
   3. sprawdzenie poboru prądu;
   4. sprawdzenie zamocowań mechanicznych, połączeń elektrycznych i sterujących;
   5. sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin;
   6. czyszczenie wymiennika (parownika);
   7. uzupełnienie dziennika serwisowego o wykonane czynności.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od momentu podpisania umowy, czas serwisu 60 miesięcy od chwili przekazania nowego systemu klimatyzacji.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Oferta na wymianę uszkodzonego systemu klimatyzacji” do dnia 25 listopada 2016 roku do godziny 15.00.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 listopada 2016 roku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.