Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole...

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
tel. (22) 2773 001, fax: (22) 2773 006
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-24 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY,

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/M-29/16 świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w 2017 r. w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
 • nazwę i adres Wykonawcy
 • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2016 do dnia 30.11.2017 roku
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

UWAGA

INFORMUJEMY, że bezpośrednio po otwarciu ofert nastąpi licytacja ze wszystkimi Wykonawcami i wybór oferty. W związku z tym prosimy o obecność wszystkich Wykonawców na otwarciu ofert !!!!!!

 • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
 • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2016 do godz. 11:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 o godz. 12:00
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.