Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowego ciepłomierza z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu...

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowego ciepłomierza z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qp=10m3/h, połączenie kołnierzowe, DN 50, para czujników Pt500, montaż na powrocie, rozstaw 265 mm - 1kpl

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
ul. Pocztowa 8
48-100 Głubczyce

Osoba do kontaktu:
Mirosław Pelc, Stanisława Zapotoczna, tel. 077 485 2276
Województwo: opolskie
Miasto: Głubczyce
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Głubczyckie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę fabrycznie nowego ciepłomierza z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qp=10m3/h, połączenie kołnierzowe, DN 50, para czujników Pt500, montaż na powrocie, rozstaw 265 mm - 1kpl. z aktualną cechą legalizacyjną, układ montażowy poziomy – powrót, nośnik ciepła: woda.

Wymagania:

Ciepłomierz musi posiadać konstrukcję składaną tj. przelicznik, przetwornik przepływu i parę czujników. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą certyfikat badania potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, zatwierdzenie typu. Wymagane jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność kopii wymienionych certyfikatów wraz z tłumaczeniem na język polski. Data produkcji musi być z roku dostawy ciepłomierza do Zamawiającego – 2016r. Ciepłomierz musi być fabrycznie nowy, po kalibracji. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać instrukcję montażu i kartę katalogową (w języku polskim). Wykonawca musi posiadać serwis na terenie Polski który wykonuje: zmiany impulsowania przelicznika, kasowanie błędów przelicznika, wymianę baterii przelicznika, legalizację. Części składowe ciepłomierza muszą być zabezpieczone plombami przed możliwością ingerencji w jego obwody elektroniczne. Ciepłomierz winien spełniać wymagania metrologiczne, wszystkie elementy składowe ciepłomierza winny posiadać zatwierdzenie typu.

Wymagania dotyczące przeliczników wskazujących:

Przelicznik musi posiadać możliwość zamontowania na ścianie lub bezpośrednio na przetworniku Zasilanie przelicznika i przetwornika przepływu z tej samej wymiennej baterii litowej o żywotności co najmniej 6 lat. Wymiana baterii zasilającej nie może być związana z koniecznością ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji jakiejkolwiek części składowej ciepłomierza. Zakres pomiaru temperatury 5-130 st. C Współpraca z czujnikami Pt500. Przelicznik musi być wyposażony w pamięć stałą w celu trwałego zachowania w przypadku zaniku zasilania: danych pomiarowych, parametrów kalibracyjnych oraz programu sterującego.

Wymagane (minimalne) parametry dostępne na wyświetlaczu:

Zużycie energii cieplnej [GJ]

Objętość wody sieciowej [m3]

Energia cieplna na koniec miesiąca [GJ]

Objętość wody cieplna na koniec miesiąca [m3]

Szczytowe wartości mocy na koniec miesiąca [kW, MW]

Szczytowe wartości przepływu na koniec miesiąca [m3/h, l/h]

Przepływ chwilowy [m3 na h, l na h]

Moc chwilowa [kW, MW]

Chwilowe wartości temperatury zasilania, powrotu oraz różnicy temperatur [º C]

Szczytowe wartości mocy, przepływu w aktualnym miesiącu, wraz z datą ich wystąpienia Data i czas pracy urządzenia [dni lub godz.]

Kod błędu

Szczegółowe wymagania dotyczące przetwornika przepływu

Ustrój pomiarowy - ultradźwiękowy

Tolerancja błędu przetwornika przepływu- klasa 2 wg PN-EN1434 potwierdzona certyfikatem Pozycja pracy – pozioma.

Szczegółowe wymagania dotyczące par czujników temperatury

para czujników Pt 500 dł. przewodów łączących 3,0m. dł czujnika: 46mm.

 

Ciepłomierz i jego części składowe winy być zgodne z: Normą PN-EN 1434

Odpowiadać obowiązującym przepisom metrologicznym:

Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj.Dz.U. z 2013r poz. 1069 ze zm.)

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1645 ze zm)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 Nr 3, poz. 27 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie wymagań , którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 Nr 2, poz. 2).

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1066).

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 29).

 1. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od otrzymania zlecenia.

 2. Okres gwarancji: min. 24 m-ce

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 28.11.2016r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „CIEPŁOMIERZ” Dopuszcza się złożenie podpisanej oferty wraz z wszystkimi załącznikami na adres e: mail: cieplo@gtbs.eu (np. w pliku PDF ).

 4. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie dostawy.

 5. Warunki płatności: 14 dni od daty wykonania zamówienia

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Pelc i/lub Stanisława Zapotoczna tel 077 485 2276

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym druku oferty. Do oferty należy dołączyć opis oferowanego ciepłomierza z podaniem istotnych parametrów technicznych, instrukcję obsługi i montażu, kartę katalogową oraz certyfikat badania potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, zatwierdzenia typu. Wymagane jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność kopii wymienionych dokumentów i certyfikatów wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ciepłomierzem karty gwarancyjnej.

Warunkiem płatności jest dostarczenie wraz z urządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.