Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - konserwacja zewnętrzna fontanny wodnej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - konserwacja zewnętrzna fontanny wodnej

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1
32-050 Skawina
tel.: 12 277-01-00
fax: 12 276-33-39
e-mail: urzad@um.skawina.net
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr ZP.271.II.90.GK.2016

 

            Zamawiający – Gmina Skawina, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.),    zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej      w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na wykonanie usługi:

 

Konserwacja zewnętrzna fontanny wodnej na Rynku w Skawinie

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bieżącej konserwacji zewnętrznej fontanny wodnej na Rynku w Skawinie w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2017 roku.

 

II. Charakterystyka obiektu:

Obiekt:

Zewnętrzna fontanna wodna,  podświetlana,  obrazy wodne są tworzone przez 15 niezależnych jednostek fontannowych (15AJ) z dyszami (14DA). Obrazy wodne są oświetlone przez 15 reflektorów (16RF). Reflektory są zasilane z transformatorów umieszczonych w szafie sterowniczej.

Układ sterowniczy fontanny znajduje się w maszynowni zlokalizowanej bezpośrednio pod płytą fontanny.

Fontanna objęta jest gwarancją dostawcy tj. Firmy:  

WATERSYSTEM Sp. z o. o.

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 167

05-077 Wesoła

Tel. kont. 22/795-77-93,

Dział handlowy: watersystem(@)watersystem.pl
Serwis: serwis(@)watersystem.pl
Sekretariat/logistyka: sekretariat(@)watersystem.pl

 

Lokalizacja obiektu:

Fontanna zlokalizowana  na płycie Rynku w Skawinie, od strony Ratusza.

 

II. Zakres świadczonej usługi obejmuje:

 

 • wszystkie czynności konserwacyjno – obsługowe objęte instrukcją obsługi fontanny,stanowiącą integralną częśćdo niniejszego zapytania ofertowego;
 • bieżące czynności związane z obsługą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz automatyką sterowania pracą pomp;
 • dostawę na własny koszt materiałów eksploatacyjnych (środków chemicznych koniecznych do uzdatniania wody oraz wymiennych wkładów filtrujących);
 • utrzymanie czystości w maszynowni oraz niecce fontanny (w tym czyszczenie w celu usunięcia zanieczyszczeń i śmieci);
 • utrzymanie drożności (usunięcie zanieczyszczeń) odwodniania liniowego wzdłuż trzech boków niecki fontannyoraz odwodnienia liniowego długości ok. 16mzlokalizowanego na południowy wschód od fontanny, celem ochrony fontanny przed zalaniem powierzchniowymi wodami opadowymi;
 • uruchomienie fontanny po okresie zimowym tj. około 15 kwietnia, zgodnie z wymogami podanymi w Instrukcji Obsługi fontanny – str. 13 pkt. 2.7.;
 • dokonanie wyłączenia i zabezpieczenia instalacji fontanny na okres zimowy tj. około 15 października,zgodnie z wymogami podanymi w Instrukcji Obsługi fontanny – str. 12 pkt. 2.6.
 • prowadzenia obsługi fontannyi dokumentowania czynnościwedług harmonogramu podanego w Instrukcji Obsługi fontanny – str. 4 pkt.2.2 i str. 5 pkt. 2.3.

3. Prowadzenie Książki Serwisowej fontanny.

4. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach pracy fontanny i usterkach instalacji fontanny, których usunięcie wykracza poza czynności  wymienione                 w punktach  a do h.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

       tych warunków.

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący   

     posiadania  doświadczenia. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

     w okresie ostatnich 2 lat  wykonał zamówienia podobne do przedmiotowego zamówienia.

 

IV. Inne postanowienia.

 

1. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść aby

    świadczyć usługę przez cały okres trwania umowy,  zgodnie z zaleceniami zawartymi

    w instrukcji obsługi fontanny.

2. Wykonawca  do umowy przedstawi wykaz osób uprawnionych do obsługi fontanny

    zgodnie z wymogami  podanymi w Instrukcji Obsługi fontanny – strona 4 pkt. 2.1.

3. Przeszkolenie osób uprawnionych do obsługi fontanny na własny koszt.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym druku

    OFERTA – Załącznik nr 1.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresować:

 

Urząd Miasta i Gminy Skawina

32-050 Skawina, Rynek 1

    i oznaczyć:

                      Oferta – Zapytanie ofertowe na  świadczenie usługi w zakresie bieżącej

                      konserwacji wodnej fontanny na Rynku w Skawinie w okresie

                      od 1 stycznia  do 31 grudnia 2017 roku.

 

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o podane wyżej dane.

4. W ofercie należy podać dwie ceny, na każdy okres osobno oraz łączną wartość oferty.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

V. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

      Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta z najniższą ceną           i spełniająca warunki określone w Instrukcji Obsługi fontanny.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

– Dziennik Podawczy, Rynek 14, pok. 1 w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

 

        Wojciech Mackiewicz, UMiG Skawina, Wydziała Gospodarki Komunalnej,

        tel. kont. 12/277-01-52, e-mail: mackiewicz@um.skawina.net

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.