Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA I WYMIANA SIŁOWNIKA TYPU 7425 24 V WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA I WYMIANA SIŁOWNIKA TYPU 7425 24 V WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ZAWOREM NA INSTALACJI POWROTNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
30 – 901 Kraków
ul. Wrocławska 1–3
tel/fax: (12) 630-80-59
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPRAWA Nr 145/ZKU/5WSzKzP – SP ZOZ/2016
 A. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

B.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem postępowania jest:

DOSTAWA I WYMIANA SIŁOWNIKA TYPU 7425 24 V WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ZAWOREM NA INSTALACJI POWROTNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

C.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

D.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 dni roboczych od dni złożenia zamówienia.

E.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 1,
 2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
 3. Dokument, z którego wynika autoryzacja.

F.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

 • Mieczysław Synowiec, tel/fax. (12) 630-80-54, zagadnienia merytoryczne,

G. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.

H. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć faxem na numer (12) 630-80-59 do dnia 24 LISTOPADA 2016 roku, lub e-mailem zam@5wszk.com.pl do godz. 11:00;

I. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100%

J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

 1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
 2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

K.ZASTRZEŻENIA

1.Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

2.Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.