Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - remont studni kopanej murowanej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - remont studni kopanej murowanej

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice
tel. 77 403 4363
faks: 77 486 8446
Województwo: opolskie
Miasto: Branice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 29/2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana   ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

NIP: 748-14-10-004, REGON: 000291055, KRS: 0000001963

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego,                         na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2166. jt.)
 2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego zapytania a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont studni kopanej murowanej.
 2. Zakres robót do wykonania:
 • wypompowanie wody i wybranie warstw mułu i osadów (do 60 cm),
 • oczyszczenie mechaniczne i chemiczne cembrowiny i dna studni,
 • demontaż i utylizacja podestów (około 20 elementów stalowych),
 • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (żwirem filtracyjnym),
 • przeprowadzenie dezynfekcji studni,
 • zamontowanie istniejącej pompy,
 • dezynfekcja i badanie wody w studni.
 1. Warunki płatności: przelew, 21 dni od daty otrzymania faktury i podpisanego protokołu odbioru.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 roku.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Przed złożeniem oferty przez oferenta wskazana jest wizja lokalna studni.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania                               – załącznik nr 1.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
 • aktualne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rus@swsb.pl">t.rus@swsb.pl , faksem na nr: 77 4868446, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście              na  adres: Szpitala jw.  do dnia 24.11.2016 r.  godz. 11:00.
 1. Ocena ofertzostaniedokonanatego samego dnia o godz. 11:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szpitalbranice.pl

 

 

VI. OCENA OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania  oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.szpitalbranice.pl oraz tablicy ogłoszeń.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Kierownik Sekcji Technicznej Pan Andrzej Jania pod numerem telefonu 608 057 773.

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.