Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja 30 szt. urządzeń do obsługi niepełnosprawnych

Przedmiot:

Konserwacja 30 szt. urządzeń do obsługi niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
ul. Stefana Batorego 24
35-005 Rzeszów
Faks: 177112292
E-mail: dorota.rosol@plk-sa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja 30 szt. urządzeń do obsługi niepełnosprawnych w terminie od 01.01.2016 do 31.12.2018. Szczegółowe informacje w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
konserwacja urządzeń zadanie nr 2:
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
konserwacja urządzeń zadanie nr 1:
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
konserwacja urządzeń zadanie nr 3:
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
konserwacja urządzeń zadanie nr 4:
- Spełnienie wymagań specyfikacji -
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- konserwacja urządzeń zadanie nr 2 - brak [PLN]
- konserwacja urządzeń zadanie nr 1 - brak [PLN]
- konserwacja urządzeń zadanie nr 3 - brak [PLN]
- konserwacja urządzeń zadanie nr 4 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert konserwacja urządzeń zadanie nr 2:
Cena - 100,00%
konserwacja urządzeń zadanie nr 1:
Cena - 100,00%
konserwacja urządzeń zadanie nr 3:
Cena - 100,00%
konserwacja urządzeń zadanie nr 4:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków PKP PLK S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
ul Stefana Batorego 24, 35-005 Rzeszów
Pokój 108 – Sekretariat I piętro
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-11-30 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków  
Miejsce realizacji zamówienia  
Termin wykonania zamówienia konserwacja od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, ul. Stefana Batorego 24, 35-005 Rzeszów, pokój 116
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji 7:00-14:00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi Warunki Zamówienia dostępne do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl w zakładce SIWZ/WZ.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.