Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usługi konserwacji, napraw i prowadzenie dokumentacji dźwigu osobowego...

Przedmiot:

Świadczenie usługi konserwacji, napraw i prowadzenie dokumentacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Weronika Zdrojkowska, tel. 22 56 94 423
e-mail: weronika.zdrojkowska@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zapytania ofertowego:
Świadczenie usługi konserwacji, napraw i prowadzenie dokumentacji dźwigu osobowego zainstalowanego w Budynku Głównym Zamawiającego przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie.
Dane dźwigu osobowego:
1) nr ewidencyjny 312710124;
2) nr fabryczny EE2002-0196;
3) rok produkcji 2002;
4) udźwig 300 kg;
5) ilość przystanków: 6.
Zakres usługi:
1. Konserwacja dźwigu osobowego w zakresie ustalonym Instrukcją Konserwacji wydaną przez producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic, normami PN/EN 13015:2001, w tym:
1) świadczenie usług pogotowia technicznego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu własnymi ekipami serwisowymi;
2) uwalnianie ludzi uwięzionych w dźwigu osobowego - całodobowo;
3) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z Instrukcją Konserwacji Dźwigów, raz w miesiącu w tym: sprawdzanie poprawnego działania wszystkich urządzeń i funkcji regulacjach i kontroli poszczególnych mechanizmów, smarowaniu uzupełniającym lub wymianie olejów i smarów, czyszczeniu i zabezpieczaniu przed korozją, wymianie lub naprawie zużytych części;
4) utrzymywanie dźwigu osobowego w stanie sprawności w okresie między naprawami głównymi z wyłączeniem przestojów dla usuwania nieprzewidzianych zdarzeń awaryjnych;
5) przygotowanie i udział w Badaniach Okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
6) sprawdzenie skuteczności oporu izolacji przewodów instalacji elektrycznej dźwigu osobowego;
2. Naprawy awaryjne dźwigu osobowego wraz z użyciem części zamiennych Wykonawcy koniecznych do usunięcia awarii.
Czas reakcji serwisowej wynosi 1 godzinę od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o awarii, potwierdzonego e-mailem.
Usunięcie awarii następuje w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o awarii. Jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało użycia części zamiennych, Wykonawca dokona naprawy z zastosowaniem nowych części zamiennych zakupionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy. Wykonawca ma obowiązek w zakresie oferty wykonać przegląd zerowy stanu technicznego urządzenia dźwigowego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie umowy i przedstawić protokół z wynikami i zaleceniami z przeglądu, a także ma obowiązek wprowadzić procedury informowania zleceniodawcy o usterkach stwierdzonych podczas prac konserwacyjnych wraz z ustaleniem priorytetów dla poszczególnych uszkodzeń wraz z ich wyceną.
Termin realizacji:
1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:
1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi objęte przedmiotem zamówienia, tj. usługi bieżącej konserwacji i naprawy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych (lub usługowych) dla co najmniej 5 obiektów budowlanych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.);
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością pracowników, w tym:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się konserwacją dźwigów wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 849 ze zm.);
2) co najmniej 1 posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” do eksploatacji urządzeń do 1 kV, wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi.
3. Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, będącemu płatnikiem podatku VAT.
Termin składania ofert:
Oferty z podaniem cen za:
1) wykonane przeglądy serwisowe – miesięcznie;
2) wykonane naprawy awaryjne – za 1 r-g;
prosimy składać do dnia 25 listopada 2016 r. na adres e-mail: weronika.zdrojkowska@imgw.pl.
Szczegółowe informacje:
Osobą do kontaktu jest ze strony Zamawiającego jest p. Weronika Zdrojkowska, tel. 22 56 94 423, e-mail: weronika.zdrojkowska@imgw.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.