Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usług utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie

Przedmiot:

Świadczenie usług utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy
ul. Grunwaldzka 28
43-600 JAWORZNO
tel/fax 032 –75-86-181/191
e – mail: zamowienia@jaworzno.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: JAWORZNO
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania propozycji cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

 

 

Dot. „ Świadczenie  usług utrzymania  budynku  i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu Rejonowego w Jaworznie”.  

 

            Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonywanie usług utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu Rejonowego w Jaworznie”.

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Szczegółowy zakres prac i warunki zamówienia zawiera załącznik nr 2-  Wzór umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Sądu Rejonowego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 28,  43-600 Jaworzno
 • Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w terminie od    01 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r.
 • Wykonanie usługi: usługi powinny być wykonane przez osoby posiadające umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu poufności informacji oraz ochrony danych osobowych. Osoby skierowane do wykonywania prac nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

 1. Wymogi dotyczące złożenia oferty:
 • Propozycja cenowa winna uwzględniać całość zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 • Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podziałem na:
 1. Za usługi utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu:
  • miesięczna cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi
  • łączna cena ryczałtowa brutto za przedmiot zamówienia (tj. miesięczna cena ryczałtowa

          brutto pomnożona przez 12 miesięcy)

 1. Stawkę brutto za jedną roboczogodzinę (wraz z dojazdem) w trybie usuwania awarii.
 • Oferta cenowa powinna być sporządzona w formie papierowej, wg wzoru załączonego Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zaproszenia), pę/osoby uprawnioną/e.
 • Do oferty należy dołączyć:

     zaparafowany przez osobę/osoby uprawnioną/e wzór umowy- załącznik nr 2,

 • Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.

 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom     i o najniższej cenie ofertowej brutto - Waga:

 • łączna cena ryczałtowa brutto za usługi utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu – 95%;
 • stawka brutto za jedną roboczogodzinę w trybie usuwania awarii – 5%

 

 

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.)

 

Oferty prosimy przesyłać/ złożyć  do dnia 30 listopada 2016r w biurze podawczym lub pokoju nr 111 pod adres:

 

                                                    Sąd Rejonowy

                                                    ul. Grunwaldzka 28

                                                       43-600 JAWORZNO

 

 

z dopiskiem Świadczenie  usług utrzymania  budynku  i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu Rejonowego w Jaworznie”.  

Nr sprawy: Adm. - 2310- 359/16

 

 

 

W przedmiotowej sprawie osobą upoważnioną do kontaktu jest:

 Maria Michacz  tel/fax 032 –75-86-181/191 ,  e – mail: zamowienia@jaworzno.sr.gov.pl

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.