Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie części podwójnego zewnętrznego ogrodzenia

Przedmiot:

Wykonanie części podwójnego zewnętrznego ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Dział Inwestycji
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
Email: g.stoklosa@nitroerg.pl
Telefon: 32 46 62 165
Województwo: śląskie
Miasto: Krupski Młyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie części podwójnego zewnętrznego ogrodzenia na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

 

Jednostka organizacyjna Dział Inwestycji
Opis postępowania Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie części podwójnego zewnętrznego ogrodzenia na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.

Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w "Załączniku nr 1", który można pobrać z naszego systemu.

MIEJSCE ZAMÓWIENIA:
--------------------------------

NITROERG S.A.
lokalizacja Krupski Młyn,
42-693 Krupski Młyn,
ul. Zawadzkiego 1


Ostateczny termin realizacji:
------------------------------------
30.12.2016 r.


WIZJA LOKALNA:
------------------------

Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest udział w wizji lokalnej, na którą można się umówić z osobą kontaktową podaną poniżej.

Pan Grzegorz Stokłosa
42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
tel.: 32 466 21 65
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl

Przed przystąpieniem do wizji lokalnej konieczne jest podpisanie dokumentu nr 2 "Oświadczenie o zachowaniu poufności", który również można pobrać z naszego systemu. Podpisane przez osoby uprawnione i opieczętowane oświadczenie w formie skanu należy przesłać drogą mailową na adres:

g.stoklosa@nitroerg.pl

INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
=============================

1. Ofertę należy złożyć poprzez nasz system.

2. W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania do systemu ceny oferty, do systemu należy dołączyć również załączniki w postaci plików w formacie PDF:

- Kosztorys szczegółowy

- Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

- Koszt netto oferty (koszt całościowy)

- Termin realizacji zamówienia
(nie później, niż do dnia 30.12.2016 r.)

- Warunki płatności (forma płatności: przelew, termin min. 60 dni od daty realizacji zamówienia).

- Termin ważności oferty.


W przypadku pytań prosimy o kontakt.


Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pan Grzegorz Stokłosa
42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
tel.: 32 466 21 65
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
Grupa asortymentowa B0202 - Usługi budowlane
B0204 - Montaże i demontaże
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-11-25 09:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-11-25 09:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 45
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy złożą oświadczenie, iż:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz zatrudnią do wykonania zamówienia, osoby posiadające aktualne w czasie realizacji zamówienia uprawnienia adekwatne do realizowanych prac.

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

d) Nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 „Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.”.

Ocena spełnienia przez Sprzedawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Sprzedawcę dokumentów i oświadczeń, metodą „spełnia – nie spełnia”.
Postanowienia umowy/ zlecenia a) miejsce świadczenia: DAP Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1

b) sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze: dostawy do lokalizacji Krupski Młyn, każdorazowo na osobne wywołanie telefoniczne lub emailem z podaniem ilości oraz asortymentu.

c) osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nr telefonu):

Grzegorz Stokłosa
tel.: 32 46 62 165
tel. kom.: 601 490 042

d) warunki płatności: min. 60 dni

e) terminy i warunki gwarancji: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.

f) kary umowne: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.