Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych i lokalach w budynkach mieszkalnych...

Przedmiot:

Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych i lokalach w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Puszkina 7 i Puszkina 8 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych i lokalach w budynkach mieszkalnych przy ulicy Puszkina 7 i Puszkina 8 w Gorzowie Wlkp. zgodnie z projektem budowlanym.
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
· termin wykonania prac: - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
· okres gwarancji: - 36 miesięcy od daty odbioru robót
· warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktury
· sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
· sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl ),
· należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
· ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji
prac .
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 29.11.2016r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek nr 3 w obecności
Kierownika ADM nr 1.
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.