Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach...

Przedmiot:

Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (I)

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21, 022 549-37-00
fax: 549-37-77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 58 w budynku przy ul. Wiktorskiej 33 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Roboty w branży budowlanej;
w branży budowlanej:
Roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian
• wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę
• skucie okładziny ceramicznej
• mechaniczne szlifowanie posadzek parkietu
• wykonanie posadzki z PCV + montaż listew drewnianych
Roboty murarskie ,tynkarskie
• wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz kratek wentylacyjnych ,oraz krat zaokiennych
• Uzupełnienie tynku na ścianach
• obsadzenie ościeżnic stalowych i kratek wentylacyjnych
Roboty stolarskie
• dopasowanie skrzydeł drzwiowych ,okiennych
• montaż szafki zlewozmywakowej
• demontaż szaf wnękowych i pawlaczy
• montaż nawiewnika
• wymiana zamka yale oraz klamek z szyldami
Roboty malarskie wapienne i olejne
• malowanie nowych ościeżnic metalowych
• przygotowanie podłoży ścian i sufitów pod malowanie emulsyjne i olejne
• dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów i ścian po uprzednim zeskrobaniu starej farb i zagruntowanie .
• dwukrotne malowanie farba olejną ścian
• jednokrotne malowanie stolarki drzwiowej ,grzejników, naświetla
Roboty towarzyszące:
• wywiezienie materiałów z rozbiórki
• mycie stolarki okiennej
• przygotowanie lokalu do odbioru komisyjnego
w branży sanitarnej:
• Wywiezienie gruzu i materiałów z demontażu.
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – obudowa brodzika.
• miniowanie rur gazowych o śr. do 50 mm.
• Demontaż demolacyjny rurociągu PP-R o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych.
• Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej.
• Demontaż baterii wannowej.
• Wymiana podejścia z PCV o śr. 50 mm (UM+WA).
• Wymiana podejścia z PCV o śr. 110 mm (Mi Ust)
• Demontaż demolacyjny urządzeń sanit. bez korkowania podejść – umywalka+zlewozmywak.
• j.w. lecz wanna w obudowie.
• j.w. ustęp z miską porcelanową typ Kompakt.
• Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm.
• j.w. lecz o śr. 25-32 mm. .
• Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej.
• Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN-20 o śr. zew. 20 mm o poł. zgrzewanym w budynku mieszk. - zw
• Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R STABI o śr. zew. 20 mm o poł. zgrzewanym w bud. mieszk. - cw
• Spr.szczelności inst.wodociagowej w lokalu na ciś.miejskie.
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek o poł.elastycznym metalowym o śr.zew.20 mm (WC+WAN+ZL+UM)
• Zawór do płuczki o śr. 15 mm.
• Montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej sztorcowej.
• Montaż baterii wannowej sztorcowej.
• Montaż UM+ZL+WAN b/o + MI z DOLNOPŁ.
• Rurociągi w inst.gazowych o poł.spawanych o śr. 15 mm.
• Próba szczel.inst.gazowej za gazomierzem.
• Wykonanie podejścia do gazomierza we wnęce o śr. 25 mm.
• Zawory gazowe przy urządzeniach o śr. 15 mm (KG).
• Montaż kuchni gazowej z zabezpieczeniem przeciw wypływowym o poł. elastycznym.
w branży elektrycznej:
• Kod CPV – 453 10000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• Instalacja zasilająca lokal :
• WLZ- wymienić na nowy 3xDY 4 ułożony w nowej rurze ochronnej (ok. 4,5 mb)
• Tablica licznikowa TL – pozostaje istniejąca
• Zabezpieczenie przedlicznikowe – pozostaje istniejące
• Tablica mieszkaniowa – należy wymienić na nową S-8 zamontowaną w lokalu.
• Zabezpieczenia zalicznikowe - w nowej tablicy należy zamontować nowy wyłącznik
RCD 25/0,03A, cztery nowe wyłączniki instalacyjne S-301 B-16 i jeden S-301 B-10
• Instalacja elektryczna w lokalu:
• Należy wykonać nową instalację elektryczną, układając w bruzdach przewody YDYp 3x2,5 dla obwodów gniazd wtykowych i YDYp 2/3/4x 1,5 dla obwodu oświetleniowego. Należy wydzielić pięć obwodów, w tym cztery obwody gniazd wtykowych (jeden obwód gniazda ogólnych, jeden obwód gniazdo w łazience, dwa obwody dla gniazd w kuchni) i jeden obwód oświetleniowy.
• Wykonać połączenia wyrównawcze przewodem DY 4mm2 układanym pod tynkiem zgodnie z wymogami.
• Osprzęt instalacyjny:
• Należy wymienić istniejące dziesięć gniazd wtykowych p/t IP-20 na dziesięć gniazd wtykowych p/t IP-20 z bolcem ochronnym. Dodatkowo należy zamontować trzy gniazda wtykowe p/t IP-20 i jedno gniazdo wtykowe p/t IP-44 w łazience.
• Istniejące dwa wyłączniki jednobiegunowe wymienić na nowe. Trzy istniejące przełączniki świecznikowe wymienić na dwa nowe przełączniki świecznikowe i jeden nowy wyłącznik jednobiegunowy. Przycisk dzwonka należy przełożyć z powodu wymiany przewodów.
• Zastosować osprzęt o podstawowym i jednolitym standardzie. Rozmieszczenie osprzętu pokazano na rzucie lokalu.
• Dzwonek elektryczny – wymienić na nowy i zasilić go z obwodu oświetleniowego
• Oprawa oświetleniowa w łazience – wymienić na nową IP-44 montowaną do sufitu
• Domofon – wymienić na nowy i sprawdzić instalację domofonową.
• Wykonanie robót poinstalacyjnych:
• wykonanie pomiarów elektrycznych,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej (rzutu i schematu jednokreskowego),
• wykonanie tynku uzupełniającego po obsadzonych puszkach, przebiciach wykutych bruzdach itp,
• usunięcie z lokalu i przekazanie do utylizacji zdemontowanych elementów instalacji el.,wywiezienie gruzu na wyznaczone dla miasta miejsce przyjmowania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Zastosowany osprzęt i przewody muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.
Całość instalacji wykonać w systemie TN-S jako podtynkową zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z PN-IEC 60 364. Miejsca usytuowania osprzętu wyznaczyć zgodnie z zasadami ergonomii i wytycznymi PSEP-E-0001 PRENORMA.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 1.12.2016 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.12.2016 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.