Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie wykończenia elewacji na budynku głównym szpitala

Przedmiot:

Wykonanie wykończenia elewacji na budynku głównym szpitala

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. (Zapraszający), niniejszym zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie wykończenia elewacji na budynku głównym (Pawilon B1, B2, B3) w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1. 31-826 Kraków.

II. Celem dialogu jest uzyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, doborze kryteriów oceny ofert, określenia warunków umowy dla realizacji powyższego przedsięwzięcia.
III. Zamawiający oczekuje, że w wyniku dialogu uzyska informacje w zakresie:
a) opisu przedmiotu zamówienia;
b) skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
c) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
d) zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
e) określenie istotnych postanowień umowy m.in. w zakresie obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego.
IV. Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które spełniają kryteria określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Zasady prowadzenia Dialogu zawiera Regulamin, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (wyłącznie w formie elektronicznej) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w nin. Dialogu:
1. Wypełnione i podpisane Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 2),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VI. Termin składania wniosków: do dnia 28.11.2016r., do godziny 13:00
VII. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: asorys@rydygierkrakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.