Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie (2 szt.) przyłączy wodociągowych

Przedmiot:

Wykonanie (2 szt.) przyłączy wodociągowych

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel. (89) 647 40 87
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gardyny
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 4) na wykonanie 2 szt. przyłączy wodociągowych do działki nr 162/1 i dz. nr 158/1 w miejscowości

Gardyny - Gmina Dąbrówno.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH  DO BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH W GARDYNACH

 1. a) w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Gardynach, nr dz. 162/1 obręb Gardyny -  Gmina Dąbrówno (plan sytuacyjny w skali 1:750 stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Przyłącze należy wykonać z rury PEØ40. Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 146/4 obręb Gardyny -  Gmina Dąbrówno. Lokalizację przyłącza wodociągowe w ciągu działek nr 160/1 i 183/2 należy wykonać metodą bezwykopową, urządzenie umieścić w rurach osłonowych na głębokości min. 1,50 m, komory przeciskowe zlokalizować poza pasem drogowym. (długość przecisku około 20 mb, długość przyłącza około 280 mb)
b) w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Gardynach, nr dz. 158/1 obręb Gardyny – Gmina Dąbrówno (plan sytuacyjny w skali 1:750 stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Przyłącze należy wykonać z rury PEØ40. Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej znajduje się na działce nr 160/2 obręb Gardyny – Gmina Dąbrówno.
 1. Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania wszelkich pozwoleń, uzgodnień i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych.
 4. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przyłączy wodociągowych.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.12.2016 r.
 
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego   
 2. Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego                    
5. Miejsce i termin składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21 lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem: „WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GARDYNACH” .
2)   Termin składania ofert upływa dnia  29 listopada 2016 r. o godz. 10.00
3)  Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2016 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 
6. Sposób rozliczenia 
Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót budowlanych wraz z załączonymi do niego protokołami z próby ciśnieniowej i próby szczelności.
 
7. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
 2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
9. Wymagania konieczne:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony  poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
Informacji udziela referent ds. wodnokanalizacyjnych Marcin Żyłka pod numerem telefonu 89 647 40 87 wew.14.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.