Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki

Przedmiot:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo

Osoba do kontaktu:
Radosław Ksycki, tel. 67-211-55-23
e-mail: planowanie@szydlowo.pl
Bożena Lorenc, tel/fax: 67-211-55-21
e-mail: inwestycje@szydlowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zamawiający Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania:

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 89/13 i 323 w Jaraczewie, gm. Szydłowo”

 1. Gmina Szydłowo zastrzega sobie prawo do:

a)      unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

b)      ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków;

c)      zmiany terminu składania ofert;      

d)      wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Gminy Szydłowo;

e)      uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

f)        poprawienia omyłek rachunkowych;

g)      odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

h)      odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

i)        wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Szydłowo do zawarcia umowy.
 3. Przedmiot zamówienia: KOD CPV

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45232410-9    Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45112100-6    Roboty w zakresie kopania rowów

45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2    Roboty drogowe

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Jaraczewo, gm. Szydłowo. Przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzać będą ścieki z istniejących budynków zlokalizowanych na dz. nr 89/13 i 323. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U (lite) klasy N (SN4, SDR41) DN160 wg PN-EN 1401:1:2009, łączonych na uszczelkę elastomerową - wargową. Dopuszcza się zastosowanie rur o wyższej sztywności lub niższej wartości SDR. Nie dopuszcza się zastosowania rur kielichowych PVC o ściankach z rdzeniem spienionym. Przejście poprzeczne kanalizacji pod zjazdem drogi wojewódzkiej nr 179 Rusinowo i Piła należy wykonać za pomocą przecisku w stalowej rurze osłonowej (rury stalowe ze szwem 219/8,0 mm). Długość przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 179 Rusinowo - Piła w miejscowości Jaraczewo, gm. Szydłowo wynosi 158,5 m. Ogólna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 239,5 m.

Zestawienie materiałów:

 

Lp.

Nazwa

Ilość

Jednostka

1.

Rurociąg PVC-U SN4 DN160 lite z uszczelką łączone na wcisk (w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 179)

239,5

(158,5)

m

m

2.

Kolano PVC-U SN8 160/15°

1

szt.

3.

Rura stalowa bez szwu DN 219x8,0 mm

8

m

4.

Płoza BR do stalowej h = 15 mm

15

m

5.

Studnia DN315 z tworzywa (kineta przelotowa z uszczelką dla rury gładkiej DN160, rura trzonowa wznosząca SN4, uszczelka do rury trzonowej, rura teleskopowa do włazu żeliwnego, właz żeliwny typu BI25

5

kpi.

6.

Studnia betonowa DN1000 z prefabrykowanych elementów, z dostosowaną kinetą, łączona na uszczelkę, ze stopniami złazowymi i włazem żeliwnym typu BI25 z wypełnieniem betonowym

3

kpi.

7.

Zaślepka do rury PVC-U 0160

2

szt.

8.

Piasek 0-2 mm (w przypadku wymiany gruntu)

77,46

Mg

9.

Manszeta do rury ochronnej stalowej 0219x8.0 mm wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej

2

szt.

 

6.   Termin realizacji zamówienia: 30.12.2016r.

7.  Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od odbioru robót.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

•     w sprawach merytorycznych:

- Radosław Ksycki, e-mail planowanie@szydlowo.pl, tel. 67-211-55-23;

•     w sprawach proceduralnych:

- Bożena Lorenc, e-mail inwestycje@szydlowo.pl,  tel./fax 67-211-55-21;

10. Kryterium wyboru ofert: Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Załączony kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy.

11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej na UG Szydłowo, opisanej:

 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 89/13 i 323 w Jaraczewie, gm. Szydłowo”

nie otwierać przed 28.11.2016r. godz. 1210

12. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2  

64-930 Szydłowo, pokój nr 8, do dnia 28 listopada 2016r. do godziny 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 1210.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.