Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej i fekalnej

Przedmiot:

Przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej i fekalnej

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
Email: jozef.kasperek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 158776682
Województwo: śląskie
Miasto: Trzebinia
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej i fekalnej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Numer zapytania 2016/PP/TW/TW/03710/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Prosimy o złożenie oferty cenowej na:
„Przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej i fekalnej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
Ofertę należy przygotować zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
I. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
• Od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
• TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,
II. Warunki ogólne zapytania:
1. termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 3), Formularz cenowy (załącznik nr 4) , Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Ofertę należy przedstawić jako uśrednione ceny jednostkowe za wyczyszczenie 1 mb kanalizacji deszczowej oraz za wyczyszczenie 1 mb kanalizacji fekalnej, dla wszystkich wymienionych średnic rur wraz z uwzględnieniem czyszczenia studni rewizyjnych oraz krat ściekowych zgodnie z zakresem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 2).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zadania w nie pełnym planowanym wymiarze w całym okresie obowiązywania umowy.
III. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
IV. Informacja dla oferentów:
1. W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
2. Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3. Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4. Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
V. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zał. nr 2 Instrukcja Oferenta,
Zał. nr 3 Formularz oświadczeń,
Zał. nr 4 Formularz cenowy,
Zał. Nr 5 Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych…. .
Kategoria zakupowa 24.24. Usługi czyszczeniowe na pozostałych obiektach technologicznych
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
Termin wykonania zamówienia od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
   
Data wszczęcia postępowania 22-11-2016 11:00
Termin składania ofert 28-11-2016 10:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.