Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja zasilania i sterowania pomp głębinowych

Przedmiot:

Modernizacja zasilania i sterowania pomp głębinowych

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wierzchlas
98-324 Wierzchlas
ul. Szkolna 7
tel. (43) 88 66 110 do 113
fax (43) 843 43 84
e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wierzchlas
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„Modernizacja zasilania i sterowania pomp głębinowych w hydrofornii Wierzchlas”

 I. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

    a) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

    b) ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

    c) ma obejmować całość zamówienia.

    d) wymagany termin realizacji zadania: do 20.12.2016 r.

II. Zakres robót obejmuje:

  • montaż falownika w układzie zasilania pompy głównej i montaż soft startu w układzie zasilania pompy rezerwowej. Prawidłowe działanie obu układów wymaga montażu przetwornika ciśnienia w linii wodociągowej oraz przebudowy części istniejącej instalacji elektrycznej;
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz kosztorys ofertowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie i regulacja układu.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty cenowej, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej: Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Przy wyborze oferty cenowej do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena – 90 %

gwarancja – 10 %

5. Oferta cenowa ma zawierać następujące dokumenty: formularz oferty cenowej
wg załączonego wzoru (zał. Nr 1).

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną robotę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (zeskanowany oryginał wypełnionego formularza ofertowego lub formularz podpisany certyfikatem kwalifikowanym) na adres: przetargi@wierzchlas.pl bądź za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas pokój nr 4.

b) Termin składania ofert upływa 29.11.2016 r.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Sabina Dura tel. 512328961 e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyny.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.