Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe: rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły i rozbiórka...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe: rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły i rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego, budynku gospodarczego

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
tel. 41 31-15-106
fax. 41 31-15-106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły w osadzie Święta Katarzyna ul. Kielecka 1  wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
 2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  drewnianego , budynku gospodarczego  ogólnego zastosowania  oraz piwnicy murowanej w osadzie Celiny 45 gmina Bodzentyn

 

Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy stodoła  nr inwentarzowy 34/1/10/108  w osadzie służbowej ŚPN w Świętej Katarzynie przy ul. Kieleckiej 1 Stodoła drewniana  o dł. 15,80 mb, szerokość budynku 8,50 m, wysokość do szczytu dachu 6,50 m. budynek kryty eternitem falistym  około 180 płyt.  Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej  w konstrukcji drewnianej , bez stropu    z dachem dwuspadowym . Ściany budynku  stanowi  konstrukcja  słupowo-ryglowa drewniana z poszyciem  zewnętrznym wykonanym z deski. Budynek posadowiony na fundamencie  wykonanym z kamienia  i betonu.  Posadzka – wylewka betonowa.

 

Rozbiórki budynku należy dokonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki budynku gospodarczego.

2  Budynek mieszkalny drewniany  o nr inwentarzowym 9/1 /11/110 w osadzie służbowej Celiny 45 gmina Bodzentyn

 

 

Budynek gospodarczy

o nr inwentarzowym 42/1/10/108 w osadzie służbowej Celiny 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piwnica murowana

 Budynek mieszkalny drewniany kryty dachówką ceramiczną . Budynek posadowiony na fundamencie  wykonanym z kamienia  i betonu.   Wysokość budynku około 6,50 m,  długość budynku 8,10 mb, szerokość 8,20m  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej  w konstrukcji drewnianej,  strop drewniany  z dachem dwuspadowym Ściany budynku  stanowi konstrukcja z bali drewnianych  z elewacją  zewnętrzną  wykonaną z deski, wewnątrz budynku  cztery ściany działowe drewniane. Całość  pomieszczeń we wnętrz budynku otynkowana na trzcinie, ocieplona wełną mineralną i przykryta płytami regipsowymi.

 

Budynek gospodarczy ogólnego zastosowania  kryty eternitem falistym około 160 płyt  Długość budynku 25 m, szerokość 8 m, wysokość 7 m.  Budynek  wykonany w części w technologii murowanej , pozostała część budynku  w konstrukcji drewnianej  z poszyciem zewnętrznym  wykonanym z deski.  Konstrukcja dachu drewniana bez stropu  z dachem dwuspadowym.   Ściany szczytowe drewniane, pięć ścian   o wymiarach 3,90 szerokości i 4 m wysokości  z poszyciem zewnętrznym wykonanym z deski, pozostała część budynku murowana z pustaka żużlowego.  Wewnątrz budynku  wbudowana piwnica z pustaka żużlowego o wymiarach  6,5 m x 5 m o wysokości 2 m.  Murowana część budynku  pokryta tynkiem cementowo-wapiennym.  Podłoga  w budynku  betonowa. Grubość ścian około 30 cm

 

Piwnica murowana o dł. 7m, szer,4,80 i wysokości 2,10 m   wykonana z pustaka żużlowego , strop lany,  kryty papą . Tynk cementowo-wapienny.

 

 

 

 

Wykonawca przez złożeniem oferty ma obowiązek  dokonać wizji lokalnej  w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się  z rozmiarem prac rozbiórkowych , wyceną drewna  i warunkami terenowymi  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

 

Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu:

– gruz   rozbiórkowy zostanie usunięty  i wywieziony przez Wykonawcę poza teren Parku.

-pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych  należy rozebrać  i zutylizować  przez zakład posiadający  uprawnienia do rozbiórki i utylizacji  materiałów szkodliwych i niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować zamawiającemu  utylizację płyt  azbestowo-cementowych. Dokument wystawiony po utylizacji (karta przekazania odpadu) w/w płyt azbestowo-cementowych  będzie elementem niezbędnym  przy odbiorze końcowym  przedmiotu umowy.

 • W celu zachowania ostrożności przy realizacji przedmiotu zamówienia  należy: ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem  osób postronnych, wyposażyć osoby wykonujące prace rozbiórkowe  w kaski,  wykonywać roboty pod stałym nadzorem technicznym, wszystkich pracowników zatrudnionych do prac  należy, przed przystąpieniem do prac  przeszkolić z zakresu bhp szczegółowego dla danego rodzaju robót.. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi  oraz zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, p.poż, a także zaleceniami Inspektora Nadzoru.  Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Świętej Katarzynie udostępniony będzie  do wglądu dla Wykonawcy  w Dyrekcji ŚPN. Po podpisaniu umowy  Wykonawca  otrzyma 1 egzemplarza   projektu budowlanego.  Wykonawca  jest zobowiązany  zapewnić  kierownika rozbiórki.
 • Za odzyskane drewno Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu

Wynagrodzenie za odzyskane drewno  zostanie określone przez Wykonawcę  w formularzu ilościowym  załącznik nr 1 do oferty.

Cena oferty będzie różnicą  pomiędzy  wartością wykonania  zamówienia rozbiórka budynku mieszkalnego i  budynków gospodarczych , a wartością odzyskanego drewna.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

 • Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
 • Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową
 • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   30 dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st. referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  30 listopada    2016 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.