Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, 575-677-020
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-12-01 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Osadników 8 w Głogowie
1.  Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych w budynku oraz wymiana okien na klatce  schodowej w ilości 2 sztuk ( I piętro oraz okienko na najwyższej kondygnacji).
2.    Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy
3.     Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego:       www.zgm.glogow.pl
        3.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
        3.2. Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 2 do         ogłoszenia)
        3.3.    Projekt umowy (zał. nr 3 do ogłoszenia)
        3.4.  Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
        3.5.    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
3.6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót   
       przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
       Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem ( zał. nr 6 do  Ogłoszenia)
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1. W sprawach technicznych
              Kierownik Działu Eksploatacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, tel. kom. 575-677-020
     4.2. W sprawach proceduralnych:     Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  – Marta Okła lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    6.1.    Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia
6.2.  Kosztorys ofertowy zgodnie z obmiarem  i  własną oceną zakresu robót.
       Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
6.3.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
6.4    Podpisany i zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 3 do ogłoszenia
6.5.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 4 i 5 do ogłoszenia
6.6   Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót   
 przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego zał. nr 6 do  ogłoszenia

6.7. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.8. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  
7.    Termin związania ofertą: 30 dni
8.    Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2016 r. do godz. 9.00  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2016 r. o godz. 9.10. w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10.    Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 3 stronie internetowej Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.