Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego...

Przedmiot:

Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego mostu kolejowego

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin
Telefon: 91-471-58-86
Faks: 91-471-58-86
E-mail: malgorzata.matuszczak@plk-sa.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 12 000,00 [PLN]
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego mostu kolejowego w Podjuchach w km 349,120 linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny'
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego mostu kolejowego w Podjuchach w km 349,120 linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny:zgodnie z Warunkami Zamówienia.
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 29 1030 1508 0000 0005 0375 2557
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego mostu kolejowego w Podjuchach w km 349,120 linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny - 12 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii mechanizmów podnoszenia przęsła zwodzonego mostu kolejowego w Podjuchach w km 349,120 linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert/wniosków Siedziba Zakładu Linii Kolejowych
ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
pok. 250
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-12-01 11:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków Siedziba Zakładu Linii Kolejowych
ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
Termin otwarcia ofert/wniosków 2016-12-01 11:30
Miejsce realizacji zamówienia Szczecin Podjuchy
Termin wykonania zamówienia do 30.11.2019r
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji na stonie zamówienia.plk-sa.pl
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania Specyfikacji przez 24 godziny
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.