Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2017

Przedmiot:

Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2017

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W DARŁOWIE
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23 do 26
faks 94 314 23 33
e-mail: poczta@darlowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Darłowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.1 Maja1

w Darłowie ,województwo zachodniopomorskie , powiat sławieński

e-mail : mpgk@mpgkdarlowo.pl

numer kierunkowy : (094)

tel : 314 3071, fax 314 5391 , ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

,, Dostawę wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2017 ’’

Kod CPV- 44921200-4

 

Miejsce realizacji: Darłowo

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane przez MPGK Sp. z o. o . w Darłowie (zamówienia sektorowe)

 

 

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony

http: // www.darlowo.pl bądź odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

 

 

Kryteria oceny ofert :  

 

Cena  – 100 %

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok nr 4

do dnia   29.11.2016 r , do godz. 12 30

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 7

w dniu   29.11.2016 r , o godz. 13 00

 

Termin związania ofertą - 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki :

 

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  

- spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego wyszczególnione w specyfikacji

   istotnych warunków zamówienia.

 

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Wiesław Połczyński – Kierownik Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego

tel (094) 314 5400 , dostępny od poniedziałku do piątku ,w godz. 900-1400

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.