Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przegląd, naprawa i modernizacja stacji wody uzdatnionej firmy Fresenius w budynku oraz...

Przedmiot:

Przegląd, naprawa i modernizacja stacji wody uzdatnionej firmy Fresenius w budynku oraz zakup i montaż nowej stacji uzdatniania wody dla budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Osoba do kontaktu:
Janusz Wawrzeńczyk, tel. 041 / 36-74-511
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

 1. Przegląd, naprawę i modernizację stacji wody uzdatnionej firmy Fresenius w budynku U w ŚCO Kielce

 2. Zakup i montaż nowej stacji uzdatniania wody dla budynku O w SCO Kielce

zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1.

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona na cały przedmiot zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Wawrzeńczyk tel. 041 / 36-74-511

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –

 1. do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

 2. do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Gwarancja:

 1. – ………/ min. 24 m-ce/ od daty wykonania przedmiotu zamówienia

 2. - ………/ min. 24 m-ce/ od daty wykonania przedmiotu zamówienia

Konieczna wizja lokalna w celu ustalenia warunków technicznych wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszelkich ustaleń proszę dokonywać z Kierownikiem Działu Technicznego

p. Januszem Wawrzeńczykiem nr tel. 694459842.

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta

2. Formularz cenowy.

3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy.

4. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej.

5. Podpisany Załącznik nr 1.

Brak potwierdzenia dokonania wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 66/16 Oferta na przegląd, naprawę i modernizację stacji wody uzdatnionej oraz zakup i montaż nowej stacji uzdatniania wody ” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 30.11.2016 r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych, pokój Nr 212 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 30.11.2016 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

 1. O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

 3. Cena zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy będzie ceną umowy.

 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.