Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana instalacji WLZ i obwodów ADM z oprawami LED na czujniki ruchu w budynku Wspólnoty...

Przedmiot:

Wymiana instalacji WLZ i obwodów ADM z oprawami LED na czujniki ruchu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (I)

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄDCA Sp. z o.o.
ul. Szybka 3B/ lok. 2, 3
50-421 Wrocław
tel. 71-342-00-21 wew. 22
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 1000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-12-01 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„ZARZĄDCA” Spółka z o.o. jako zarządzająca budynkiem mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Hercena 12 we Wrocławiu, ogłasza postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy remontu polegającego na wymianie instalacji WLZ i obwodów ADM z oprawami LED na czujniki ruchu w budynku położonym przy ul. Hercena 12 we Wrocławiu.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert.

Zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać nazwę firmy wraz z informacją o firmie składającej ofertę, kosztorys ofertowy brutto na wykonanie zadania oraz określenie okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty (nie krótszy niż 24 m-ce).

Termin rozpoczęcia robót: 08 grudzień 2016r.

Termin zakończenia robót: 31 styczeń 2017r.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do ogłoszenia .

Do formularza ofertowego należy dołączyć

 1. Aktualne dokumenty rejestracyjne działalność firmy.

 2. Oświadczenia zawarte w zbiorczym zestawieniu oświadczeń załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 3. Oświadczenie kierownika budowy załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z kserokopią

uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o płaceniu składek

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Wykaz wykonanych robót odpowiadających w charakterze pracom, zawartych w ogłoszeniu załącznik nr 5 do ogłoszenia wraz z ewentualnymi referencjami.

 2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC dla firmy.

 4. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) zgodny z przedmiarem robót (zał. nr 2).

 5. Dowód wpłaty wadium w wysokości 1000,- zł., dokonanej na konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej: 31 1020 5226 0000 6802 0385 7497 z dopiskiem „Wadium WLZ

Hercena 12”

Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja przetargowa niezbędna do sporządzenia oferty jest do pobrania na stronie internetowej www.zarzadca.wroc.pl oraz dostępna w Dziale Technicznym Spółki „ZARZĄDCA” przy ul. Szybkiej 3B/2 i 3 we Wrocławiu.

Oferty należy składać w terminie do 01.12.2016 roku do godziny 14ºº w sekretariacie Spółki „ZARZĄDCA” ul . Traugutta 80/90 we Wrocławiu w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową, z adnotacją „Postępowanie przetargowe na WLZ w budynku położonym

przy ul. Hercena 12”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi oferentami.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 71-342-00-21 wew. 22.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.