Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przeprowadzenie remontu podłogi drewnianej w lokalu

Przedmiot:

Przeprowadzenie remontu podłogi drewnianej w lokalu

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 20 12
e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest remont podłogi drewnianej w lokalu nr 4 przy ulicy Kilińskiego 6 w Grodzisku Maz.

2. Przedmiot postępowania ofertowego
2.1 Wykonanie prac remontowych w zakresie:
- demontażu listew przypodłogowych drewnianych – 16,85 m,
- rozebrania posadzki z klepki – 24,19 m²,
- wymiany uszkodzonego legara – 1,5 m,
- wymiany uszkodzonych desek znajdujących się pod klepką (przyjęto 10%) -2,50 m²
- ułożenia płyty OSB gr. 2,2 mm – 24,19 m²,
- ułożenia wykładziny podłogowej z warstwą izolacyjną – 24,19 m²,
- montażu listew przypodłogowych – 16,85 m,
- montażu listew progowych – 1,80 m,
2.2.Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót, stanowiący załącznik
Nr 3 do formularza ofertowego. Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, Ppoż, BHP przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami i kwalifikacjami, a użyte materiały muszą posiadać atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji – ilość dni od podpisania umowy.
4. Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy z podpisanymi załącznikami:
Nr 1 - kosztorys ofertowy z wyceną robót
Nr 2 - wzór umowy
Nr 3 - przedmiar robót
2. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
5. Ocena oferty:
5.1. Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) dni - 20% /ilość dni od podpisania umowy/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty ocenianej
5.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą
przyznanych punktów.
5.3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
5.4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą
odrzucone.
5.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą dowolnych środków dowodowych.
6. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 30.11.2016 roku
7. Forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w formie
- pisemnej: w siedzibie Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
8. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 755 20 12 w godz.
7ºº – 15ºº lub drogą elektroniczną.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.