Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zasilanie zespołu budynków

Przedmiot:

Zasilanie zespołu budynków

Data zamieszczenia: 2016-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Tomasz Andrzejczak
Specjalista d/s Rozwoju
ul. Witkowska 5
62-300 Września
Telefon: 0-61 43 74 623
Fax: 0-61 437 46 94
E-mail: tomasz.andrzejczak@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Dachowa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zasilanie zespołu budynków w m. Dachowa os. Tygrysie

 

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2016-12-01 08:00
Termin otwarcia ofert 2016-12-01 08:00
Kwota wadium 0,00
Informacja o wyniku/wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2016-11-24 11:01
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia serwis WWW Zamawiającego
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 12 tygodni od daty zawarcia Umowy
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. (WWK) dla kategorii: 1-4 lub 8-12 lub 15 lub 16 lub 25-27 1.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. zdefiniowane są z dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null 1.3. Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanymi w dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100 %
Termin związania ofertą 60 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, c) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. d) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiaru Robót stanowiącego (Załącznik nr 2) do niniejszych Warunków Zamówienia, przedłożony w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD (w formacie „doc” oraz „ath”, lub innym). Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu, (Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót),
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji
5
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Witkowska 5
Kod 62-300
Miasto Września
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Witkowska 5
Kod pocztowy 62-300
Miasto Września

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.