Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach

Przedmiot:

Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach

Data zamieszczenia: 2016-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

Osoba do kontaktu:
Andrzej Rechowicz, tel. 32 3581-332
e-mail: zp@uck.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-12-01 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, zaprasza do składania ofert na wykonanie
instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach na terenie
Zamawiającego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.
Szczegóły zamówienia:
1. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany jest do:
a) dobrania odpowiednich jednostek klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych właściwych dla wskazanych
pomieszczeń, zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie;
b) demontażu zbędnych urządzeń i instalacji;
c) dostawy jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z materiałami niezbędnymi do ich
instalacji;
d) montażu i instalacji dostarczonych urządzeń.;
e) doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.
2. Dokładny zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku do Zaproszenia „Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, by zaoferowano urządzenia marek użytkowanych przez Zamawiającego tj.:
MIDEA, MDV, SINCLAIR, LG, CHIGO, GREE, TOSHIBA, SAMSUNG lub GALANZ.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienie: 45 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu robót.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace oraz gwarancji
jakości urządzeń, zgodnie z gwarancją producenta.
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy „Formularz ofertowy" według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz
zestawienie oferowanych urządzeń z określeniem marki, typu, parametrów technicznych i użytkowych
oraz wskazaniem pomieszczenia, które będzie prze urządzenie obsługiwane.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów.
Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Sekretariat - pokój D 022 -
w terminie do dnia 01.12.2016 r. do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :
„ Nazwa , adres Wykonawcy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
„Oferta - klimatyzacja"
- Nie otwierać przed 01.12.2016 r. godz. 12:00"
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. E057, tel. 32 3581-332 e-mail: zp@uck.katowice.pl
w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 - 15.00.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.